Křížová cesta k hoře Tábor

Doba vzniku:  vysvěcena 22.8.1898

Poslední oprava/restaurování: 1995 - 2000

Geocaching:

GC1HT3A Krizova cesta pod Taborem

Je mnoho míst, která Vám utkví v mysli a třeba i tak silně, že zatoužíte vrátit se jednou tam, kde jste se cítili neobyčejně svobodně. To se tělo dotklo Vaší duše a jsem šťastný za to, že jedno z těchto míst je i u nás na Lomnicku. Jako malý kluk, který šel na slavnou pouť až z Cikánky jsem hořel radostí, když jsem spatřil podobiznu pána v rubáši, protože jsem věděl, že turecký med a řetězák je co by kamenem dohodil. Napil jsem se z pramene ledové vody a pospíchal do míst, kde to žilo.Doba se změnila, pramen už vodu nedává a já touto cestou kráčím pokaždé, když je hora sama, ale cítím pořád stejně, jak se moje tělo opět dotýká toho nepopsaného a neviditelného, toho co je skutečným cílem poznání nás všech.

Popis:

Křížová cesta sestává z výklenkové kaple nad studánkou Křížovka, souboru jednotlivých zastavení a z kaple Božího hrobu.

Výklenková kaple
zděná stavba založená na obdélníkovém půdorysu, vystavěná z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů, zastřešená kamennou sedlovou střechou. V čelním výklenku osazeno figurální plastické zobrazení žehnajícího Boha Otce.

Nápisy ve výklenkové kapli:
pod výklenkem v čele rytý nápis "Vstaň a vezmi lože své a jdi do domu svého - Ev. svatého Marka kap.2 verš 11", na levé boční straně kaple rytý nápis "věnovali Theodor Masný a Václav Hornych z Lomnice, na pravé boční straně kaple rytý nápis "Posvěceno dne 10. července roku 1868", na zadní straně kaple rytý nápis "Alois Bílek-kamenictví, Újezd Podhorní p.Konecchlumí

Zastavení křížové cesty I. - XIII.
pravidelně hranolové sokly z hrubozrnného červeného pískovce vynášejí subtilní výklenkové kapličky provedené z režného cihelného zdiva, kryté kamennými sedlovými stříškami. Ve výklenkových nikách zastavení jsou osazeny reliefní litinové desky zobrazující jednotlivé výjevy Křížové cesty.

Historie:

O začátcích uctívání pramene nemáme dochované záznamy, ale je zřejmé že za dob Jezitských poutí se začalo vyprávět o mnohých uzdraveních zázračnou vodou. Kdo měl bolavé oči, vymýval si je vodou této studánky s vírou že se mu zahojí. Všetečná mládež a pošetilí poutníci lámali na okolních stromech větvičky, nebo ze dřeva vyrobili křížky a komu se nepotopil, ten mohl doufat, že do roka nezemře. Studánka tak byla neustále znečišťována a i to byl jeden z mnoha pádných důvodů, aby se továrníci Theodor Mastný a Václav Hornych rozhodli, že zafinancují vyzdění "Křížovky" a nad ní nechají postavit sochu Krista uzdravujícího šlakem poraženého. Model zhotovil profesor S. Sucharda a sochu vytesal pak jeho otec v Nové Pace. O výklenkovou kapli se postaral kameník Alois Bílek z Podhorního Újezda.

Nad sochou a pramenem, který bohužel už vodu nedává začíná třináct zastavení s reliéfy z poslední cesty Ježíše Krista, polychromovanými lomnickým kaplanem Knížkem. Každé zastavení má po pravé straně vyryto jméno toho, kdo se podílel na financování. Na samotném konci křížové cesty je čedičová kaple Božího hrobu a v ní dřevěná socha Krista z rukou Ferdinanda Stuflessera z Tyrol.

Seznam čtrnácti zastavení:

 • zastavení I. - Pán Ježíš odsouzen k smrti
 • zastavení II. - Pán Ježíš přijímá kříž
 • zastavení III. - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 • zastavení IV. - Pán Ježíš potkává svou Matku
 • zastavení V. - Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 • zastavení VI. - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 • zastavení VII. - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 • zastavení VIII. - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 • zastavení IX. - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
 • zastavení X. - Pán Ježíš zbaven roucha
 • zastavení XI. - Pán Ježíš přibit na kříž
 • zastavení XII. - Pán Ježíš umírá na kříži
 • zastavení XIII. - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
 • zastavení XIV. - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Zajímavost:

Ještě v první polovině 20. století se v hojném počtu konala pouť ve Svatodušní pondělí a v neděli po Proměnění Krista Páně


Čerpáno: J. J. Fučík: Adresář okresu Lomnického a další
Tomáš Kesner, Roman Hedvičák: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Kniha  Lomnice nad Popelkou pohledem do minulosti


Zobrazit místo Křížová cesta k hoře Tábor na větší mapě

čelní nápis
 
Detail kaple
 
pohled směrem k Lomnici
 
Vyschlý pramen Křížovky
 
Kaple u Křížovky
 
zastavení I.
 
Druhé zastavení
 
zastaveni III.
 
zastavení VII.
 
zastavení XI
 
Křížová cesta k hoře Tábor zastavení XII.
 
Křížová cesta k hoře Tábor zastavení XIII.
 
Křížová cesta k hoře Tábor zastavení XIII.
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat