Kostel Proměnění Páně

Doba vzniku:  1704

Autor: ?

Materiál:  zděná stavba

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:  ?

Vždy když jednou do roka Táborská hora hostí slavnou pouť, on je tím posledním na koho padne pozornost člověka. Stojí a mlčky vnímá ten bujarý rej okolo něho, je vděčný za ten šrumot a radost v dětských tvářích, ale až utichne slavnost a poslední kolotočář opustí jeho hájemství, ponoří se opět do svého míru, který žije přes třista let.

Popis:

Zděná, jednolodní stavba, vybudovaná na obdélném půdorysu, doplněném při východní straně zúženým polygonálně uzavřeným presbytářem s obdélně založenou přízemní sakristií. Loď  kostela je zastřešena valbovou střechou s polygonálním zakončením v závěru nad presbytářem (ve hřebeni osazen nízký sanktusník s cibulovou stříškou).

Hodnotná a v jádru velmi dobře zachovalá barokní stavba

Historie:

V minulých dobách na tomto místě stával kostel dřevěný. V nýnější podobě z kamene byl vystavěn roku 1704 nákladem Václava hraběte z Morzinů a jeho manželky Evy Konstancie. Traduje se, že při této druhé stavbě nebylo použito ani jednonoho povozu, lidé tak všechen stavební materiál vynesli na svých bedrech. Z roku 1707 je dochován zápis o zaplacení obrazu do kostela malíři turnovskému ve výši 4 zlatých. Roku 1713 bylo vyplaceno 150 zlatých malíři jiičínskému Václavu Píseckému za malování a pozlacení oltáře. V časech kdy se sláva poutí na horu Tábor dostala daleko za hranice Lomnicka, dostalo se kostelu i nových varhan. Ty dosavadní byly přeneseny do hřbitovní kaple v Lomnici a nové z půlky (1/2 nákladu z 1200K) darovali bratři Josef (varhanář ve Staré Lomnici) a Oldřich (profesor gymnasia v Chrudimi) na počest svého otce Josefa, zdatného varhanáře ze St. Lomnice. Dne 28. června navštívil kostel na Táboře císař František I., roku 1841 biskup královéhradecký Hani a r. 1851 litoměřický Hille.

Na konci 19. století se kostel nacházel ve špatném stavu. Lomnický farář Emanuel Ferkl v roce 1893 vybídl lid ke sbírce na opravu chátrajícího kostela a tak se i díky příspěvkům zdejších lidí mohla střecha kostela v roce 1897 pokrýt břidlicí. Protože rozpočet nebyl nikterak veliký a nevystačil na zaplacení práce malířské, pomohl touto prací bezplatně kaplan lomnický F. Knížek. Vymaloval chrám, obrazy na stropě i úpravu oltářů. Posvěcení chrámu se konalo 01.08.1897. Rok na to byly pořízeny z iniciativy Ig. Hornycha ml. z Blanska lité obrazy křížové cesty, které polychromoval kaplan Knížek. Další dárcové dali postavit 13 kapliček nákladem 80.zl.  a nad nimi !boží hrob" z čedičových kamenů. Do něho pak byla umístěna dřevěná socha Kristova od sochaře Ferdinanda Stuflessera z Tyrolska za 89.zl. Další zprávy se zatím odmlčely až do roku 1989 kdy se 5.-6.08. konalo slavnostní znovuotevřené a posvědcení kostela. Před tímto datem došlo k restaurátorským pracem na interiéru i exteriéru.

Zajímavost:

Na východ od kostela vystavěla roku 1610 obec Lomnická poustevnu a až do roku 1782 zde vždy přebýval poustevník. Roku 1820 byla tato stavba prodána a vystavěna zde byla nová hospoda (1826), ovšem jedna světnice byla vždy vyhrazena pro kněze.


Čerpáno: J. J. Fučík: Adresář okresu Lomnického a další
Tomáš Kesner, Roman Hedvičák: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)Zobrazit místo Kostel Proměnění Páně na větší mapě

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat