Stružinecká zvonice

Doba vzniku:  1842-3

Autor: ?

Materiál: kámen

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:  ?

městská radnice

Všechno je jinak než se zdá, jsi vidět, ale nikdo si tě nevšímá a když jsi vyzváněla, většinou na poplach. Zvon ti chybí, ale duši svou si stále uchováváš. Žijeme v době a krajině přející míru, žal Bohu už není chuť dát ti opět srdce, co buší do všech stran...třeba jednou.

Popis:

Jedete-li přes obec Stružinec, tak tuto poměrně mladou památku nemůžete minout. Stojí hned naproti starobylému hostinci "Stařina" a před ní je památník obětí války. Dle vyprávění stružineckého kronikáře učitele Klimenta byla zdejší zvonice vystavěna v r. 1842-43 za rychtáře Václava Pekárka. Kámen na stavbu byl lámán v rychtařově lomě.

Bývalo dobrým zvykem, že každá zvonice mívala zvon a stejně tak bývalo zvykem, že každá válka si zvony přisvojila. Na tom stružineckém zvonu byl nápis "Od hrůzy a bouřek uchovej nás Pane!" a letopočet 1734. Pro účely vojenské byl sňat dvěma vojáky 21.10.1917. Jeho váha byla 81kg. Na nový zvon byla učiněna sbírka a v únoru a březnu 1921 se vybralo 2000Kč a 40h. Ostatní potřebné peníze doplatila obecní pokladna. 1.06.1922 byl ve zvonici zavěšen zvon ulitý Lomnickým občanem A. Zajícem, vážící necelých 77kg o celkové ceně 5038Kč.

 


Čerpáno: J. J. Fučík: Vlastivědné sborníčky

 


Zvětšit mapu

Pomník padlým 1. Světové války
 
Stružinecká zvonice
 
Stružinecká zvonice
 
To býval schůdek ke zvonici.
 
Hluboká nika prosrazující, že v ní stával kříž.
 
Nevstupujte prosím.
 
Pohled klíčovou dírkou do útrob zvonice.
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat