Socha sv. Jana Nepomuckého

Doba vzniku:  první polovina 19 st.

Autor: Jan Zeman ze Žernova

Materiál:  červený pískovec

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:  ?

socha sv. Johánka z Nepomuku ve Stružinci

S pokorou stojí a čeká na křižovatce cest ten, kdo nezradil svoji víru, ten kdo trpěl zlovůlí královou a nakonec jí i podlehl. Jeho tělo mělo být navždy zapomenuto ve vodách Vltavy, ale místo věčného mlčení přišly zázraky a bylo jich více nežli hvězd, jenž ho zdobí.

Popis:

Nízký kvadratický sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík zakončený v horní části jednoduše profilovanou římsou se soklíkem sloužícím jako podnož pro sochu sv. Jana Nepomuckého. Sokl je na čelní straně opatřen oválnou kartuší s rytým nápisem.

dřík podstavce je ve spodní části zakončen dvojicí volutových křídel a ve středních osách jednotlivých stěn jej pak zdobí reliéfy světců v mělkých nikách (sv. Vojtěch, sv. Prokop, Sv. Mikuláš). Římsa je zdobena hlavičkami andělů. Socha v mírné podživotní velikosti zobrazuje svatého Jana Nepomuckého v obvyklém ikonografickém pojetí.

Nápisy:

Nápis v kartuši na základně je nečitelný


Popis a nápisy čerpány od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák


Zobrazit místo Socha sv. Jana Nepomuckého - Stružinec na větší mapě

Sv. Jan Nepomucký ve Stružinci
 
Sv. Jan Nepomucký ve Stružinci
 
Sv. Jan Nepomucký ve Stružinci
 
Nerozeznatelný světec
 
Nerozeznatelný světec
 
Nerozeznatelný světec
 
Nepřečtitelný nápis v kartuši
 
Detail
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat