Socha korunování Panny Marie

Doba vzniku:  1855

Autor: ?

Materiál:  světle okrový pískovec

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:

GC327EJ Prochazka Struzincem
Korunování Panny Marie Stružinec

Zastav se poutníče a nepřemýšlej o ničem jiném, nežli o sobě. Až se tyto myšlenky promění ve vědomé mlčení. V ten okamžik také uzříš bílou holubici, jak mává křídli nad tvojí skloněnou hlavou. To ti přináší korunu osvobození a zbavuje tě pout pozemských. Poté vstaň, pokračuj na své cestě a věz, že mír, jenž si odnášíš je věčný a navždy tvůj.

Popis:

Profesionálně zpracované kamenosochařské dílo provedené v neogotickém tvarosloví.

Mohutný kvadratický sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík zakončený v horní části bohatě profilovanou římsou se soklíkem sloužícím jako podnož pro sousoší zobrazující korunování Panny Marie. Dřík podstavce je ze všech stran opatřen nízkými reliéfy světců (sv. Anna, sv. Jan Křtitel, sv. Josef a sv Florián) a dále bohatým reliéfním dekorem zpracovaným v neogotickém tvarosloví.

Římsa s čelním tympanonem je při okrajích ozdobena tzv. kraby. Vrcholové sousoší sestává z postav Boha Otce, Syna a Ducha svatého (holubice), kteří korunují v oblačném kruhu Pannu Marii.

Nápisy:

Na soklu v čele rytý nápis: "Sláva budíž Bohu Otci, Bohu synu stejné moci, Duchu také přesvatému a v sedmi darech bohatému. Buď i matce Boží chvála od všech tvorů neustálá"
Na soklu vlevo rytý nápis: "Nevídáno po oboru, Svatějšího nikdy tvoru, Nade poustevníka Jána, který pokřtil Krista Pána ." 
Na soklu vparvo rytý nápis: "Rozlíhej se ústy všemi, chvála tvoje nebem zemí, Josefe jenž čisté panně...
Na soklu vzadu rytý nápis: "Tato socha jest postavena s pomocí Boží z nákladu Jana Ottmara (?) a Marie manželky jeho roku 1855"
Na podstavci pod reliéfy svatých ryté nápisy: "svatá Anno oroduj za nás", "svatý Jene oroduj za nás", "svatý Josefe oroduj za nás"
 


Popis a nápisy čerpány od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák


Zobrazit místo Korunování Panny Marie - Stružinec na větší mapě

Socha korunování Panny Marie ve Stružinci
 
Korunování Panny Marie Stružinec
 
Svatá Anna
 
Svatý Jan
 
Svatý Josef
 
Svatý Florián
 
korunování
 
Památka jako celek mezi chráněnými, vzácnými stromy.
 
Rozlíhej se ústy všemi, chvála tvoje nebem zemí, Josefe jenž čisté panně...
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat