Stružinecko

Stružinec

 Že Stružinec jmenoval se v nejstarších dobách Stružnice jde najevo tím patrněji, že jméno asi odvozeno jest od strouha. Un. profesor J.V.Šimák ale uvádí, že původně se obec jmenovala Pstružinec (Pstružnice) od vody, kde bylo hojně pstruhů. Přesné založení vsi neznáme, ale jistě to bylo před rokem 1300. V roce 1377 uvádí se v soudní knize města Jičína, že  Jiří ze Stružnice, Vaněk ze Rváčova a Jan z Lomnice přijali 16 kop gr.č. z kasy sirotčí a slíbili rukou nerozdílnou je vrátiti, až o ně budou upomenuti.
Historie obce dále souvisí s lomnickým panstvím. Za zmínku stojí rok 1595 kdy ve Stružinci sídlil urozený pan Jan Nos z Hrabové a po něm vdova ur. p. Eliška ze Semína do r. 1600, od nich koupil grunt Matěj Pekárek. Roku 1600 zde bylo 19 statků a 9 baráků. Dle berní role z r. 1654 v katastru Tereziánském bylo ve Stružinci 15 sedláků 1 bednář a 1 kadlec. Urbář panství lomnického z r. 1667 už uvádí 19 sedláků, 9 domkářů a za zmínku stojí panský ovčín čítající 400 ovcí.

Ve Stružinci se ještě před rokem 1800 učilo jen v zimě a pouze v soukromých staveních, až mezi roky 1818-19 byla postavena budova školní. Učilo se  vní až do roku 1876 kdy byla zbořena a zbudována nová nákladem 13000 zl.r.č. Od roku 1877 byla dvoutřídní, od 1905 o 3 třídách.

Silnice Lomnice - Semily byla původně vyměřena od St. Lomnice ke stružinecké škole a k Tuhani, ale nakonec z těchto plánů sešlo.  Se zahájením výstavby se započalo v roce 1840. Silnice směrem ke Košťálovu se počala budovat r. 1922.

Obec stružinecká se také může chlubit založením Mechanické tkalcovny bratří Jaroslava a Josefa Kučerových. Tkalcovna vznikla z mlýna č. 60 roku 1883 a zaměstnávala 140 dělníků, kteří vyráběli bavlněné zboží, manšestr a samet.

Ze spolků je třeba vyjmenovat divadlo (1877) a sbor dobrovolných hasičů (1884), spořitelní a záložní spolek (1893) a spolek pro vydržování pomníku padlým ve světové válce (1922)

Xaverovice založeny byly r. 1780. na místě "Nového dvora", kdy za hraběte Františka Xavera z Morzínu rozděleny byly panské dvory a pozemky dány poddaným v dědičný nájem, tenkráté zřízeno bylo zde 11 chalup.

Želechy

Roku 1690 odstoupili Lomničtí díly svých oulehlí, pastvin a lesů "v Želechovicích" hraběti Janu Rudolfovi z Morzínů, začež měli býti zbaveni všech břemen a povinností k vrchnosti. (název Želechy je starší než kdy byla vesnice založena; vyskytuje se již r. 1583.) Roku 1692 bylo zde postaveno 13 chalup a nová ves byla pojmenována po zakladateli Rudolfovice, tento název se však neujal. Roku 1756 přiznala vrchnost v zápisech 20 chalupníků. Roku 1876 se dočkali osadníci nové školy a v posledním roce 19. století založili sbor dobrovolných hasičů. V roce 1964 byla připojena k našemu městu.

Tuhaň

Tuhaň jmenuje se již r. 1399 v soudní knize města Jičína. Roku 1524 Jan Bělský z Kaříšova prodal Lomnici, Tuhaň a j. v. Vilémovi z Valdštejna. Roku 1653 a 1696 pozemky nekterých "pustých gruntů" Tuhaňských byly připojeny ke dvoru Bezděčínskému.

 


Čerpáno: J. J. Fučík: Adresář okresu Lomnického


Zobrazit místo STRUŽINECKO na větší mapě

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat