Socha Panny Marie

Doba vzniku:  1825

Autor: ?

Geocaching:

Poslední oprava/restaurování: 90 léta

 

Za školou směrem k východu u křižovatky silnice a vozové cesty (bývalá pražská cesta) stojí socha Panny Marie s letopočtem 1825. Kolem této sochy až do roku 1922 stály čtyři mohutné, silné stromy, zajisté sázené společně s postavením sochy. V době, kdy byl řídícím učitelem na Rváčově František Mádle (bylo to v letech 1891 - 1906 ) usneslo se tehdá obecní představenstvo nechati je vykáceti. O té věci dozvěděl se pan řídící učitel a byla to proň přímo zdrcující zpráva. Zašel za panem starostou, kde se přimlouval o oddálení zániku těchto stromů a zároveň žádal, zda by mu tyto mohly býti prodány. Po svorné dohodě prosbě jeho bylo vyhověno a stromy za smluvenou peněžní hotovost koupil. O vánocích roku 1906 odstěhoval se jmenovaný řídící učitel do Košťálova, ale o stromy měl stejný zájem i nadále. Zakrátk však tento dobrý člověk zemřel a pozůstalá jeho choť zmíněné stromy obci  Rváčovu zpět - avšak darovala.      
Teprve po válce světové roku 1922 byly obcí prodány panu Františku Tomáškovi ze Rváčova č.p.2, jenž tyto porazil, pařezy vykopal a zasadil v ta místa mladé lipky.             


Popis a nápisy čerpány od: Kronika Rváčova a okolí
Kronikář: Pavel Skalský


Zobrazit místo Socha Panny Marie - Rváčov na větší mapě

 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat