Rváčovská zvonice

Doba vzniku:  1933

Autor: ?

Stav (laický): velmi dobrý

Poslední oprava/restaurování: ?

 

Zápis z roku 1933               

Totiž původní dřevěná zvonice na Rváčově stávala kdysi před hostincem č.p.4, za cestou, směrem ke straně severní, ke Skuhrovu. Byly to pouze tři silné dlouhé trámy do země pevně zapuštěné. Rozestaveny byly tak, aby půdorys mezi těmito tvořil podobu trojúhelníku.  Hoření konce těchto trámů k sobě přiléhajíce byly spojeny silnými hřeby a to vše kryla kulatá, šindelová stříška. Pod trámovým spojením upevněn byl zvon. Zvoníkem po všechna léta býval krčmář a měl to tak zařízeno, že provaz od zvonu byl prostrčen větrací dírou ve stěně stavení a uváděl zvon do pohybu přímo ze světnice.        
Stářím a vlivem počasí dřevěná konstrukce pod zvonem stojící ohrožovala již zřícením a proto byla po krátké dohodě občanů postavena za cestou na východní straně zvonice nová, kamenná. Jelikož v nové zvonici byl zvon poněkud ukryt v malé věžičce, nevydával na ven již tak silný, jasný zvuk, jako ze zvonice      dřevěné, mnozí sousedé si stěžovali, že prý se tam zvon " dusí". Přesné datum postavení kamenné zvonice se nám nedochoval,  ale podle všeho to bylo před první světovou válkou.    

Zápis z roku 1946   

Sbírkou občanů obce a obnosem získaným za gumové boty byla zajištěna základní částka peněz na zakoupení  nového zvonku. Jeho koupě bude provedena u p.Šidlichovského  v Popelkách, který zvon uleje a do zvonice usadí.       

Zápis z roku 1947  

Konečně se mnozí občané dočkali. Obec má nový zvonek, který ulil zvonař p. Šidlichovský z Lomnice - Popelek.  Dne 28. září na svatého Václava, bylo provedeno svěcení  zvonku, které učinil děkan Jaroslav Kalhous z Lomnice  za pomoci kaplana Pavlíčka. Občané se shromáždili u školy, odkud byl slavnostní      průvod ke zvonici.  Zde měl proslov Josef Mikule ze Skuhrova č.p. 15.  Po vysvěcení převzal zvonici se zvonkem do ochrany starosta Ladislav Sudek. Zvonek dostal jméno " Václav ". Kmotrem zvonku jsou: Marie Nosková ze Rváčova č.p.1,  Josef Kořínek ze Dráčova č.p.2  Na dobrovolných darech v ten den bylo ještě vybráno 2632,- Kč,  které byly dány na udržování.         

Zápis z roku 1960 

Komunální podnik města Lomnice neoplechoval zvonici  u Těhníků, nezbylo nic, než střechu pobíti lepenkou. Tuto práci vykonali v listopadu tesař Josef Vilimovský a Václav Šefců ze Dráčova č.p.3       

 


Popis a nápisy čerpány od: Kronika Rváčova a okolí
Kronikář: Pavel Skalský


Zobrazit místo Rváčovská zvonice na větší mapě

Stará fotografie Techníkova hostince na Rváčově
 
Pohled na zvonici směrem od Lomnice
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat