Rváčovsko

Rváčov, Skuhrov, Černá, Dráčov, Tikov

O osadě Rváčov je první známá zmínka z roku 1377 v soudní knize města Jičína. Tam je uvedeno že...Vaněk ze Rváčova, Jiřík ze Stružince a Jan z Lomnice přijali 16 kop gr. ze sirotčí pokladny a slíbili je vrátiti nerozdílnou rukou po upomenutí. R. 1417 Jan Košík z Lomnice přijal od své manželky Machny z Riesenburka věno 400 kop gr. č. na vsi Skuhrov, Rváčov...Roku 1462 je Rváčov i Skuhrov udáván jako součást panství lomnického. Roku 1514 prodal Jan Bělský z Kaříšova Lomnici, Rváčov, Skuhrov a jiné vesnice Vilémovi z Valdštejna. V těchto listinách není osada Černý jmenována a její založení není v pramenech spolehlivě doloženo. Pouze se odhaduje na léta mezi roky 1520 - 1580. Ve starých spisech píše se ves " Černý " a také lid říká " na Černým " je tedy název Černý správnější než Černá.

Pro Skuhrov a Rváčov je vžitý ještě jeden název  " Vrcha " , nebo " na Vrších ".


Roku 1583 bylo na Rváčově, Černé a Skuhrově vedeno 5 gruntů. V pozemkové knize z roku 1630 stojí zmínka o poplužním dvoře na Rváčově. Tento dvůr přikoupil roku 1661 hrabě Jan z Morzinu k panství lomnickému. Když byly panské dvory na Lomnicku roku 1780 zrušeny, byly pozemky zdejšího poplužního dvora rozděleny a dány do dědičného nájmu. Tak povstaly chalupy č.p. 1, 6 až 14 v severní části Rváčova.
Panský urbář z roku 1667 vykazuje na Rváčově 2 sedláky a 3 domkaře, na Černým a Skuhrově po 5 sedlácích. Krčma na Rváčově č.p. 4 byla vystavěna panským nákladem roku 1684. Před tímto se nacházela krčma ve statku č.p. 5

Od Josefa Dlouhého z Černého víme, že za 1. Světové války bylo povoláno 126 mužů, z nich byli 103 na frontě.


Tikov je prvně zmiňován roku 1730 toliko jako panská chalupa č.p. 1 Další chalupy č.p. 2 a 3 postaveny roku 1780 jako hraniční výspa katastru směrem k Veselé. Mlýn č.p. 5 zde vznikl roku 1808.

  • 1903 - byl zřízen sbor dobrovolných hasičů
  • 1906 - byla postavena první část okresní silnice z Lomnice ke Rváčovu (1100m) za 10636K
  • 1910 - vznikl čtenářsko-ochotnický spolek  "Tyl"
  • 1912 - vznikla tělocvičná jednota Sokol
  • 1921 - 16.04 byla založena kazatelna Českobratrské církve
     

 

 

Jako poslední byla ku Rváčovu přidělena osada Dráčov s deseti domy v roce 1925.


Zobrazit místo RVÁČOVSKO na větší mapě

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat