Korunování P. Marie

Doba vzniku:  18.8.1851

Autor: Jan Zeman ze Žernova

Materiál: okrový pískovec

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:  ?

Půjdete-li směrem na Tábor po hlavní cestě, tak na rozcestí v obci Chlum naleznete překrásný barokní kousek mistra Jana Zemana ze Žernova. Pokochat se můžete zároveň i úspěšnou a na první pohled "nenápadnou" elektrifikací této obce, jenž musela vést právě tudy.

Popis:

Velkoryse pojaté kamenosochařské dílo, provedené v tvarosloví tzv. lidového baroku poloviny 19. století. Nízký kvadratický sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík zakončený v horní části bohatě profilovanou římsou se soklíkem sloužícím jako podnož pro sousoší zobrazující korunování Panny Marie. Sokl je z čelní strany opatřen oválnou věncovou kartuší a ze stran zbývajících pak jednoduchými kartušemi elipsovitého tvaru.

Dřík podstavce je ve spodní části zakončen volutovými křídly a ve středních osách jednotlivých stěn jej pak zdobí nízké reliéfy světců v mělkých nikách. (sv.Jan Nepomucký, sv.František, sv. Václav, sv. Florián).

Římsa je ozdobena hlavičkami andělů a reliéfním zobrazením tzv. Božího oka.

Vrcholové sousoší sestává z postav Boha Otce, Syna a ducha svatého (holubice), kteří korunují v oblačném kruhu Pannu Marii.

Nápisy:

Na zadní straně sousoší rytý nápis:
"Odevzdávají se Občané Chlumsstí se swými rodinami se swými potomky i se wssim jeměním swým pod ochranu a na mocnou přímluvu nejblahoslawenějssí Králowny Nebeské Marye Panny. Tuto sochu z důchodů obecních postawili a w těchtež důchodech na wssecky budoucí časy pojistili w Chlumě na den Nanebevzetí Panny Marye 18 srpna 1851"


Popis a nápisy čerpány od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák

 


Zobrazit místo Korunování P. Marie na větší mapě

Sv. František
 
Sv. Jan Nepomucký
 
Sv. Václav
 
pokrok versus rozjímání
 
Celek bez odporného sloupu nalevo od něj
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat