Hrad Kumburk

doba vzniku:  13.století

zakladatel: pravděpodobně rod Hronovců

vlastník:  obec Syřenov

www:  kumburk.cz

Geocaching:

GCX7ZV Hrad Kumburk

Ačkoli je tato zřícenina hradu již za krajem pomyslného kruhu naší oblasti, společně s hradem Bradlec tvoří vzácnou výjimku. Když přijíždím k nám domů z jičínské roviny, kochám se představou, jak by to vypadalo, kdyby jeden povedený Habsburk nedal příkaz k zbourání této majestátní pevnosti. Z kumburských oken by pak bylo vidět rovnou do těch velišských, ale to už je příliš zamotaná pohádka.

Popis:

Tento hrad získal svoje jméno z původního Goldenburk, nachází se na mohutné, vysoké čedičové homoli, obklopené hustými lesy v nadmořské výšce 642 m.  V současnosti je pod správou Sdružení pro záchranu hradu Kumburku. V sezonních dnech si turista může dopřát občerstvení přímo na hradě.

Historie:

Hrad byl pravděpodobně založen ve 13.  století některým pánem z rodu Hronovců, prvním doloženým majitelem je Markvart z Goldenburka ve správě z roku 1325 ve válkách proti Vokovi z Rotštejna. Po něm převzal vládu nad hradem jeho syn Beneš.  V roce 1395 je zboží kumburské v rukou Ctibora z Radyně.

Na počátku 15. století kupuje panství nejvyšší purkrabí Pražského hradu a hejtman Svídnický Jan Krušina z Lichtenburka. Po jeho smrti se o panství stará jeho syn Hynek, který patřil k vyznavačům Husova učení a  v roce 1421 na sněmu v Čáslavi byl zvolen do dvacetičlenné rady správců království. Po jeho smrti se o panství stará jeho syn Vilém Krušina a vnuk Hayman. Vláda Krušinů na Kumburce končí roku 1488 a důvod této události zatím není znám, stejně jako nejsou známé další léta až do roku 1520, kdy jej získal Jan z Nestájova. Kumburk poté putoval doslova z ruky do ruky až roku 1607, kdy prodává panství Kumburské i s městem Jičínem Jan Rudolf Trčka z Lípy mocnému a podnikavému rodu Smiřických. Tento prodej znamenal i definitivní konec přímého obývání hradu.

Bílá hora znamenala konfiskaci majetku rodu Smiřických, jenž přešel do užívání Albrechta z Valdštejna. Po jeho zavraždění v Chebu roku 1634 byl tento majetek darován Rudolfovi z Tiefenbachu a po něm se stal pánem hradu jeho synovec Jan Norbert ze Štenberka.

Za třicetileté války se hradu zmocnili Švédové a Kumburk se stal jejich výpadovým bodem a tak po skončení války císařský inženýr Pieronni zařadil tento strategicky významný a pevný hrad s precizně vystavěným fortifikačním systémem do skupiny pevností, které je vhodné zničit, aby v případě opakovaného konfliktu opět neposloužily ke stejným účelům. Definitivní zkázu hradu dokonalo místní obyvatelstvo, neboť pevnost představovala laciný a dostupný stavební materiál v podobě hradního kamene.

Štenberkové vlastnili hrad až do roku 1710, kdy jej prodali hraběti Janu Josefovi z Trautmannsdorfu. Jeho potomci o hrad přišli až v roce 1945. Nyní je hrad pod správou obce Syřenov. Za to, že nyní můžeme obdivovat neskrovné zbytky tohoto hradu vděčíme Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, kteří ve svém volném čase pečují o tuto nesmírně cennou středověkou památku.

Majitelé hradu:

 • Markvart z Goldenburka - první zmínka 1325
 • Beneš z Varterberka - nejpozději 1357
 • Jan Jindřich z Kolmburka a Vartemberka - 1396
 • Ctibor z Radyně - 1395
 • Jan Krušina z Lichtenburka - 1406
 • Hynek Krušina z Lichtenburka - 1407
 • Vilém Krušina z Lichtenburka a jeho syn Hayman - 1454
 • Jan Žehušický z Nestájova - 1520
 • Bartoloměj Minsterberský
 • Jindřich Berka z Dubé - mezi lety 1517 – 1524
 • Zdeněk Trčka z Lípy - 1529
 • JanTrčka z Lípy - 1533
 • Vilém Trčka z Lípy - 1533
 • Burian Trčka z Lípy - 1569
 • Jan Rudolf  Trčka z Lípy - 1607
 • Zikmund Smiřický ze Smiřic - 1607
 • Jaroslav Smiřický ze Smiřic - 1611
 • Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic - 1620
 • Jindřich Smiřický - 1620
 • Albrecht z Valdštejna - 1620
 • Rudolf z Tiefenbachu - 1634
 • Jan Norbert ze Šternberka - 1676
 • Jan Josef hrabě z Trautmannsdorfu - 1710
 • Stát - 1945

 


čerpáno:  www.kumburk.cz


Zobrazit místo Hrad Kumburk na větší mapě

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat