Ploužnicko

Ploužnice, Žďár, Chlum

Ploužnice:

Původně tato vesnice stejně jako Kyje a Žďár náležela k  panství Bradlckému, ač se u něho r. 1533 doslovně neuvádí. Teprve roku 1607 jmenuje se Plošnice mezi vesnicemi, jež  koupil od Jana Rudolfa Trčky z Lípy Zikmund Smiřický ze Smiřic. Roku 1627 daroval Albrecht z Valdštejna obec Kartuziánskému klášteru ve Valdicích. V berní roli je zápis z roku 1654 v kterém je uvedeno že Ploušnice ves celá pustá. V roce 1713 je uvedeno 9 nových chalupníků. Vzestup vesnice byl zaznamenán až v Josefínském katastru z roku 1788, kdy měla obec 14 čísel. V roce 1794 přikoupil vesnici k panství Kumburk - Oulibice hrabě Trauttmannsdorf. Důležitým datem pro každou obec bylo spojení se světem a tak se mezi lety 1863 - 65 dočkali obyvatelé vybudování okresní silnice z Lomnice do Železnice a roku 1906 byla na Ploušnici zřízena vlaková zastávka na trase Stará Paka - Mladá Boleslav. V roce 1964 byla připojena k našemu městu.

Chlum:

Poprvé se obec připomíná roku 1417, kdy Jan Košík z Lomnice vkládá do věna své ženě Machně z Riesenburku i vesnici Chlum a po něm zmiňuje se v listinách z roku 1462 jako majitel Aleš ze Šanova.
Dle nejstarší pozemkové knihy z roku 1583 bylo na Chlumě pouze 6 usedlostí. Po třicetileté válce dle berní rolle z roku 1654 na Chlumě hospodařili pouze dva sedláci.
V roce 1785 tvořil Chlum s Košovem a Morcinovem jeden katastr. V roce 1964 byla obec připojena k našemu městu.

 

 


Zobrazit místo PLOUŽNICKO na větší mapě

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat