Novovesko

Nová Ves nad Popelkou

Východně od Lomnice, při březích říčky Popelky leží obec Nová Ves nad Popelkou.  Přesné datum založení není známé, uvádí se tedy dvě období, jedno kolem roku 1097 a druhé někde na začátku 13. století.

První písemný doklad je k roku 1362 kdy dne 21. listopadu byl ustanoven panem Půtou z Turgova na Bradlci  kněz  Jan z Loučné Hory ke  kostelu v Nové vsi po úmrtí plebána Petra. Na hořením konci směrem k Lomnici stávala tvrz o jejíž existenci se nalezly důkazy při bourání statku č.p. 157. Na východní a severní straně byla obehnána příkopy, které se mohly vodou napouštěti. Druhá tvrz údajně stávala na dolením konci obce (dle A.Malocha), ale archeologické nálezy doposud chybí.

Další zpráva je z roku 1465 kdy král Jiří z Poděbrad potvrdil Janovi z Lemberka darování jeden statek selský v Nové Vsi za Bradlcem,  v němž  Jaroš přebývá,....se všemi poli, lesy, potoky..... Roku 1514 je doložen jako majitel tvrze jakýsi Diviš Boharyňský ze Hrádku. Po smrti Jiříka z Valdštejna na Bradlci roku 1532 si dědictví rozdělili jeho synové Jan a Albrecht. Za vladaření Albrechtova byly ve vsi nejprve dva mlýny, ale roku 1590 jich bylo již 5. V roce 1538 se stává novým majitelem Nové Vsi Vilém z Valdštejna, majitel města Lomnice a tímto okamžikem byla ves přivtělena k panství lomnickému (původně náležela obec k hradu Bradlci).

Před 30letou válkou bylo ve vsi 69 usedlostí z toho bylo 53 gruntů, 5 mlýnů, 8 chalup a 1 krčma pod vsí, ale s tímto číslem řádně zatočila již jmenovaná válka, ovšem nebyla sama, protože i válka sedmiletá a stejně tak  Napoleonská vedla jak k úbytku stavení všeho druhu, tak k velkému snížení počtu obyvatelstva.

První zmínkou o škole je rok 1662. K roku 1713 se píše, že ve vsi nebylo zvláštní školní budovy, ale v letech 1787-8 postavila obec budovu školy vedle fary. Divadlo se v Nové Vsi hrávalo již před rokem 1850. Od roku 1852 do roku 1890 byla Nová Ves nejlidnatější venkovskou obcí na Lomnicku. V roce 1903 byla zřízena v obci pošta.

Nejvýznamnější a na první pohled ze všech stran patrnou památkou je kostel svatého Prokopa založený v přelomu 12. a 13. století, jeho nynější podoba je z roku 1747. Pozoruhodná je určitě i lidová architektura, která má v katastru obce výrazné zastoupení v podobě roubených stavení.


Přes obec vede řada turistických a cyklistických tras a v zimních měsících vede jejím katastrem  lyžařská běžkařská magistrála, takže milovníci tohoto zimního sportu si mohou do plnosyta užít bílé stopy.

Ti z Vás, kdo viděli film Kuky se vrací mohli spatřit panorama této obce.Čerpáno: J. J. Fučík: Adresář okresu Lomnického
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat