Zřícenina hradu Kozlov

Doba vzniku:  první polovina 14.století

Zakladatel:  ?

Zánik: pravděpodobně polovina 15.století

Geocaching:

GCN9R8 Hrad Kozlov / Kozlov castle

 

Alainův kříž u obce Košov

Dnešní turista u této památky určitě nebude obdivovat její stavební hodnoty, protože těch se již mnoho nedochovalo, ale spíše kouzlo místa tohoto starého hradu. Vzpomínám si, že už jako malý kluk jsem chtěl zkoumat tajemnou chodbu, kterou provázela vyprávění o skrytém pokladě a jejíž konec se nacházel údajně kdesi v obci Cidlina a dokonce pak až u hradu Brada. Zaplať Bůh,uzdy fantazie jsou všude stejné, ale na každém šprochu… Starou bájnou chodbu bych nechal pouze jejímu tajemství, které samo rozhodne o svém vyzrazení a spíše bych se oddával požitkům z parádního výhledu zhruba dvě stě metrů před hradem samotným.

 

Dnešní poutník může spatřit jasně patrný val s příkopem a uvnitř na čedičovém základu již zmiňovanou úzkou vytesanou chodbu o které Tomáš Ďurdík soudí, že byla  pouze vodní cisternou. Hrad Kozlov byl pravděpodobně hradem s plášťovou zdí, nyní je obklopen lesem.

Dosud nalezené archeologické nálezy keramiky datují vznik do první poloviny 14. století. První zpráva pochází  z ruky Bohuslava Balbína, který píše o jeho dobytí v roce 1442. Druhá jistá zmínka je z roku 1462 (popis panství lomnického), kdy se uvádí již jako pusté „Hradiště Kozlov“. Zakladatel hradu není znám, historikové se domnívají že jím může být někdo z vladyckého rodu Košíků z Lomnice nebo některý pán z Vladštejna. Jisté ovšem je , že hrad Kozlov díky mezigeneračnímu ústnímu podaní kroniky spojují s loupeživými posádkami, které rozhodně nebyly v gotických časech sporadické a díky kterým nakonec došlo i k jeho zboření.

Podzemní chodba na hradu Kozlově

Přední evropský hradolog Tomáš Ďurdík  se přiklání k názoru,  že se jednalo o hlubokou vodní cisternu. Opačného názoru je náš rodák Mgr. Martin Vaistauver, který se domnívá, že šlo skutečně o únikovou chodbu v které se uplatnili četné skalní pukliny a která vedla směrem k hradu Brada. Jeho názor je i podložen průzkumem. POZOR!!! JE TO ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!!!

Na konci 19. století se na hrad vypravili libuňští občané v počtu asi 20 - 25 osob. Po čtyři týdny každou neděli odstraňovali nánosy bahna a jiných usazenin z hluboké šachty. Deset lidí zůstalo v podzemní chodbě a vynášelo košíky plné nánosů a usazenin, které jim podávali dva nejodvážnější, spuštění po laně na dnoě. O třetí neděli se konečně dostali k železným dveřím a bylo usneseno, že za týden se je pokusí otevřít zámečnický mistr Josef Somr. Jejich počínání ovšem neušlo vrchnosti a ta jim další práce zakázala

Možné datum zániku hradu zaznamenává B.Balbín v roce 1442 kdy lapkovský hrad dobyla zemská hotovost.


Čerpáno: mgr. M. Vaistauer , T. Šimůnek a J.Fučík


Zobrazit místo Zřícenina hradu Kozlov na větší mapě

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pokus o hmotovou rekonstrukci dle vize Šimůnek/Vaistauer; kresba Šimůnek
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat