Alainův kříž

Doba vzniku:  1857

Autor: Neznámý kameník ze Sobotky

Geocaching: 

Poslední oprava/restaurování: ?

 

Alainův kříž u obce Košov

Všichni jsem smrtelní a nesejde na tom, jsi-li pán nebo chuďas, zloděj či světec. I tento pán měl všechno a nakonec po něm zbyly dva osikové pruty proměněné v kámen rukou mistrnnou, věk jim ovšem nebere svoji krásu, ba naopak. Snad jednou stane se, že dva silné pruty znovu ožijí, vždyť i hora táborská umí zázraky.

Popis a historie              

Na tom místě nazývaném dříve "U Karlička" stojí na cípu dvou cest kříž napodobující dva kmeny stromů. Cestou vlevo se vydáte do obce Chlum kudy chodívaly dle pamětníků košovské děti  do Chlumecké školy, druhá cesta vede na horu Tábor. 

Tento kříž dal zhotovit kníže Kamil Rohan jako památku na jeho bratra Alaina Rohana (*1829 - +1857) Bohužel ani ne třicetiletý šlechtic se  smrteně zranil na zámku knížete Morice Lobkowice v Košťanech při pádu z koně. Tuto událost připomíná i nápis s překladem:„ Alainův kříž-modlete se za něj“. Kamil Rohan se cítil být nepřímým původcem neštěstí, neboť svého bratra přemluvil, aby se dostihového klání zúčastnil.

Původně byl kříž osikový, ale dřevěný zde nestál ani rok. Až ze vzdálené Sobotky byl povolán kameník, jenž dostal za úkol zhotovit přesně takový kříž jako byl ten osikový i se všemi záhyby, suky a kůrou, ale z kamene.

Dle pamětníků té doby pravidelně se Kamil Rohan modlíval u zmíněného kříže. Vedle něho vytrvale stál Hajný se sejmutou čepicí a se vší uctivostí čekal.

Zajímavost:

Břečťan a barvínek, který se stal již neoddělitelnou součástí tohoto místa je stejně starý jako tato památka. Vysadil je zde pan hajný Sezima, jenž po celý svůj věk kříž opatroval. 

Čerpáno od: F.Mikule, J.J. Fučík


Zobrazit místo Alainův kříž na větší mapě

 

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat