KOŠOVSKO

Hrádka

Nepochybně zde stála v nejstarších dobách tvrz na ochranu cesty od Libuně k Lomnici.

Košov

Poprvé se obec připomíná roku 1417, kdy Jan Košík z Lomnice vkládá do věna své ženě Machně z Riesenburku i vesnici Košov a po něm zmiňuje se v listinách z roku 1462 jako majitel Aleš ze Šanova. Roku 1524 Jan Bělský z Kařísova prodal Košov a jiné vesnice Vilémovi z Valdštejna.

Před třicetiletou válkou bylo na Košově 12 usedlostí a roku 1618 prodává urozená Apolena Šternberková z Valdštejna na Lomnici krčmu na Podhájí (nýnější hostinec) Jakubu Vanclovi. Z dob války se zachoval zápis o tom, jak nepřátelští, tak i císařští vojáci krčmu vyplundrovali. Dle urbáře panství Lomnického z r. 1667 byli na Košově 4 sedláci a 5 domkařů. Roku 1749 robotovali sedláci z Košova se 3 potahy 1 koňským 162 dní a 3 potahy párem volů 135 dní.

v roce 1907 bylo zdejším Sokolem založeno divadlo.

Morcínov

Je pravděpodobné, že pro výživu kozlovské tvrze byl zřízen dvůr Ječniště, který stával zřejmě někde směrem z Kozlova na Morzinov. Severně od Chlumce nad Cidlinou leží obec Lužec, kde před rokem  1395 zemřel vladyka Maršík, jenž před tím na Ječništi sídlíval, dokladem toho je zápis vdovy Eleny, která "učinila nadání kostelu lomnickému". Této rodiny se bez pochyby týkal i erb rytířů kozlovských, jenž byl r. 1599 v lomnickém kostele namalován a poté r. 1718 zabílen. Vraťme se ještě na skok k Ječništi, to se totiž ještě kolem roku 1600 nazývalo dvorem ječništním, ale později se již jmenoval košovským. Když r. 1780 byly za panování Františka Xaviera hraběte z Morzinu rušeny a děleny panské dvory mezi poddané do dědičného nájmu, bylo postaveno nových 14 chalup. Tomuto místu se žačalo říkat po jeho zakladateli Morcínov


Zobrazit místo KOŠOVSKO na větší mapě

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat