Zámek v Lomnici nad Popelkou

Doba vzniku:  zámek 1566

Poslední oprava/restaurování: 2009

Majitel: město

Geocaching:

GC306DD Zamek v Lomnici nad Popelkou
GC1F60X Muzikantska I (pomsta Subimu)
Zámek v Lomnici nad Popelkou

Nebyly to dobré časy a raději si spal a mlčel. Snil jsi stále svůj sen, že se zase  jednou vrátíš v plné kráse. Přál sis zase být tím, kdo hraje prim výstavnosti a hrdosti, ale ta doba ti nepřála a držela tvoji hlavu svěšenou. Ztratil jsi kabát i srdce ti vzali, ale duši sis ponechal, protože ta byla hluboko uvnitř skrytá. Nyní opět kveteš jako jasmínový květ a co víc, ten květ může obdivovati každý z nás bez rozdílů povah, smýšlení, věků i postavení. Kéž by to tak bylo napořád.

Historie:

Chceme-li poznat historii lomnického zámku musíme daleko do minulosti. Po nedávné celkové rekonstrukci bylo archeologicky doloženo, že na jeho místě stávala zaniklá tvrz Košíků z Lomnice ze 13. století. Později byla tato tvrz obroubena  příkopem s hradbami a poddaný lid žil na západ od ní ve Staré Lomnici a na východ v Dolní Lomnici. Roku 1505 byla prý postavena kamenná věž a na straně k náměstí zřízen padací most.

O dalších proměnách této stavby píše farní kronika dle níž se roku 1837 bourala stará zámecká brána a v jejich sutinách byl ve vápně vyrytý nápis "...šedesátého šestého...ce sv. Jakuba toto dílo...budíž z toho Pánu Bohu chvála." Nepřečtitelná místa se dají doplnit takto: "Léta Páně 1466 po památce sv. Jakuba toto dílo dokonáno..." Dr. Šimák ovšem zastával názor, že se tento nápis má číst 1566, protože přestavby tvrzí v zámky byly prováděny až o století později a navíc za ním stojí i  záznam o prodeji z roku 1524 kdy Jan Bělský prodává tvrz, nikoli zámek.

Důležitým datem se stává rok 1524 kdy se tvrz Lomnice dostává do rukou Viléma z Valdštejna a nepochybně za vladaření jeho syna Václava Štěpanického z Valdštejna dochází k proměně tvrze v renesanční zámek (1566 - 1567). Roku 1654 definitivně lomnické panství opouští rod Valdštejnů a začíná panování hrabat z Morzinu. Podle urbáře z roku 1667 byl zámek vystaven do kruhu pevně z kamene, dvounásobnou zdí a zděnými příkopy obehnán a před první branou s věží byl zvedací most. U zámku byla zahrada a sad. Podle farní kroniky z roku 1730 byl Václavem z Morzinu přestavěn do nýnější podoby podkovy, tedy jen z polovice. Podle plánů měl být vystaven do čtyř úhlů, uprostřed čtverhranný dvůr a veskrz průjezd. Laicky řečeno...již nebylo více peněz. Je nepochybné, že finanční nemohoucnost vedla Rudolfa z Morzinu k prodeji zámku trutnovskému kupci Ignáci Falgovi, od jehož vnuka putoval zámek do rukou Karla Rohana. Tento rod měl hlavní a výstavní sídlo na třicet kilometrů vzdáleném Sychrově a tak se stal lomnický zámek místem vrchnostenských úřadů, které mimo správu panství vykonávaly i soudní a politické záležitosti. Posledním vrchním panským úředníkem byl direktor Mrázek (1835 - 1850).
10. 06. 1850 vznikl v Lomnici c.k. okresní soud jejímž prvním okresním sudím  se stal Václav Hartman, později čestný občan města.

03.09. 1919 prodává Al. Ant. Rohan zámek s pozemky za 140 000 Korun družstvu "Živnostenský dům v Lomnici". Nový majitel se dal do oprav venkovních i vnitřních a tak v přední části dvora bylo přistavěno nové schodiště a z bytů uvnitř zámku došlo po úpravě ke vzniku velkého sálu nákladem 300 000 Kč. Vnitřní zařízení přišlo na dalších 100 000 Kč a na dvoře vznikl za 50 000 Kč hudební pavilon s jevištěm za dalších 70 000 Kč. Živnostníci pořádali vyhlášené hospodářské výstavy a všerůzné slavnosti a na čas zámek opět ožil, ovšem s likvidací živnostníků přišlo na delší čas období útlumu a pustnutí, jediné co zbylo po minulých majitelích byl název budovy (nikoli zámku) "Živňák" a překrytí původní barokní fasády hrubým vápencocementovým nástřikem. Jedním z mála pozitivních roků v tomto mlhavém období se stal rok 1958, kdy se stala budova památkově chráněnou. 

Ještě dlouho po sametové revoluci byly v prostorách zámku umístěny kanceláře Technických služeb města (po nich kulturní a informační středisko), sklady, klub důchodců, knihovna, místnost pro loutkové divadlo  a další.

V roce 2008 získalo město jednu z největších dotací Libereckého kraje (Regionální operační program NUTS II Severovýchod), která byla mířena na rekonstrukci lomnického zámku. Snahou všech zainteresovaných bylo vrátit zámku podobu blízkou konci 19. století. Částka na obnovu zámku byla kolem 55 milionů korun a v roce 2009 po archeologických průzkumech mohlo odstartovat jeho zmrtvíchvstání.

V těchto dnech se může návštěvník města, ale i domorodec tešit z mnoha výstav, přednášek, ale i jiných kulturních aktivit a být hrdý na to, že ve středu města zaří další zrekonstruovaná a plně funkční památka.


Čerpáno: J. J. Fučík: Adresář okresu Lomnického, sborníky...


Zobrazit místo Husovo náměstí na větší mapě

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat