Rohanský lovecký zámeček

Doba vzniku:  1862 -64

Autor: pravděpodobně J. Pruvot

Majitel: město Lomnice n.P.

Geocaching:  ?

Rohanský zámeček v oboře

Jsi tolik opomíjený a přitom tak hodnotný jak pro pokoj a klid, jenž jsi vložil do vodní hladiny a do korun vzácných stromů, tak pro řemeslný um, který ti dal dokonalý kabát šitý z toho nejlepšího a od těch nejlepších. Časy tvé největší slávy pominuly a není naděje, že se vrátí zpět, ale ten pokoj a klid, jehož jsi zdrojem tě stále zdobí... a zdobit bude.

Popis a historie:

Když roku 1808 udělil císař František I. šlechtickému francouzskému rodu Rohanů inkolát a tento významný rod se usadil na nedalekém Sychrově, bylo jasné, že příbuzným francouzských králů nebude stačit jenom jedno panství. V roce 1834 kupuje Kamil Rohan to lomnické a jako vášnivý lovec a botanik nechává zřídit rozlehlou oboru jejíž součástí se má stát i zámeček. Celková koncepce počítala s rozsáhlou krajinářskou přestavbou okolí kolem hory Tábora a mnoho prvků se zachovalo ikdyž mnohdy pouze torzovitě do dnešních dní (Alainova věž, jezírko...).

V té době byl v módě novogotický styl, který ovšem nebyl pouhou architektonickou záležitostí, ale byl to i návrat k tradicím cti, věrnosti a hrdosti.  Předchůdcem zámečku byla stará myslivna, jež posloužila jako základ pro budoucí romantický zámeček. Na stavbě zámečku je na první pohled patrná dřevěná pavlač z dílny rohanského dvorního řezbáře Petra Bůžka připomínající alpský styl. Zámeček stále obýval  nadlesní a lesmistr a párkrát do roka i majitel velkostatku. Rohanové a jejich hosté využívali tento areál ke svým lovům hlavně v podzimních měsících a jako možné trofeje byly ve dvou oborách chováni daňci a jeleni (v předminulém století dokonce až 160 kusů). Tuto zálibu si užívali až do konce druhé světové války, kdy jim byl veškerý majetek vyvlastněn státem (1949).

Z dob největší slávy zámečku se z interiérů již mnoho nedochovalo, za zmíňku stojí pouze Riedengerovy rytiny loveckých motivů, několik kusů nábytku, lovecké zbraně a kniha návštěv významných hostů (doufám, že se mi podaří do ní jednou nahlédnout).

Další neopomenutelnou součástí je cenné arboretum vzácných stromů a keřů zasazených tak, aby volně vstupovaly do okolní krajiny. Na první pohled je možné spatřit vzácné typy Douglasky, Tisu, Dubů a dalších dřevin, pokud ovšem nahlédnete pod hráz rybníka, můžete vidět ještě další podobné exponáty, které ovšem už spíše splývají s okolím. 

Něco navíc:

poslední dva jeleny v oboře "za vraty u rybníka" zastřelil lesní p. Brož a hajný p. Kazda. Zastřelený jelen byl přinesen do zámečku, kde byla uspořádána malá slavnost s proslovem knížete.


Čerpáno: J. J. Fučík: Adresář okresu Lomnického


Zobrazit místo Lovecký zámeček v oboře na větší mapě

Rohanský zámeček v oboře
 
Vzácné Duby směrem ke koupališti
 
Arboretum
 
rohanský zámeček
 
Bůžkova řezbářská práce
 
Arboretum
 
Vzácný druh Javoru
 
Oborský rybník
 
Odpočívací koutek
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat