Kaple sv. Jana Křtitele

Doba vzniku:  1767

Autor: ?

Materiál: kámen a cihly

Poslední oprava/restaurování: 2010

Geocaching:  ?

městská radnice

Když se této památce dalo jméno už tehdy věděla moc dobře, že ona nebyla stvořena pro úžas v očích obdivovatelů krás, ale jako součást pokory a úcty k našim předkům. Svoje poslání plnila a plní tak jak bylo dáno, setrvává v mlčení a pokoji...přejme jí pevnost v jejím poslání.

Hlavní zásluhu na této stavbě má děkan Václav Hekler velký opatrovník a patriot Lomnice

Popis:

Zděná, jednolodní stavba, vybudovaná na obdélném půdorysu zakončeném při východní straně segmentově uzavřeným presbytářem. Objekt je zastřešen mansardovou střechou s obloukovým závěrem, vynášející v závěru hřebene subtilní sanktusovou věž.

Hodnotná a velmi zachovalá barokní stavba.


Popis čerpán od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák


Zobrazit místo Lomnický hřbitov na větší mapě

Kostel sv. Jana Křtitele
 
Kostel sv. Jana Křtitele
 
Kostel sv. Jana Křtitele
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat