Socha sv. Prokopa

Doba vzniku:  druhá polovina 19. století

Autor: nezjištěn

Materiál: světle okrový pískovec

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:  ?

Na vrcholu vnitřní části Karlovského náměstí ve stínu lip stojí další z mnoha drobných památek, socha svatého Prokopa. Vyobrazení tohoto světce s rarachem u nohou by mohlo být při dnešním pohledu bráno tak, že on jako světec je symbolem starých roubených chalup, jejich tiché krásy, kterou střeží plaňkové ploty.  Rarach je potom symbolem lidské ignorace v podobě zděné hrůzy, která se snaží svést naši pozornost. Doufejme, že tohle svatý Prokop nikdy nedopustí.

Popis:

Velkoryse pojaté kamenosochařské dílo, provedené  v klasicistním tvarosloví druhé poloviny 19. století. Nízký kvadratický sokl vynáší čtyřboký hranolový dřík zakončený v horní části jednoduše profilovanou segmentovou římsou se soklíkem sloužícím jako podnož pro sochu sv. Prokopa.

Dřík podstavce je na čelní straně ozdoben reliéfním zoobrazením sv. Jiří ve věncové kartuši.

Socha v mírně podživotní velikosti zobrazuje svatého Prokopa v obvyklém ikonografickém pojetí (v opatském rouše s dáblem u nohou).


Popis a nápisy čerpány od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák

 


Zobrazit místo Karlovské náměstí na větší mapě

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat