Socha Panny Marie

Doba vzniku:  1874

Autor: Josef Zeman z Tatobit

Materiál: červený pískovec

Poslední oprava/restaurování: (obnoveno 1903)

Geocaching:  ?

Ve vnitřní části Karlovského náměstí, ukrytá mezi kmeny lipových stromů stojí socha Panny Marie. Je krásné vidět, že úcta k této svaté matce přetrvává a květinové dary jsou toho důkazem. Člověk nemusí být křesťan, k tomu aby věřil. Máte-li splín nebo přání, utrhněte s pokorou třeba i bodlák a běžte za ní. Potom je pouze na vás, mluvíte-li k duši nebo do kamene.

Popis:

Kamenosochařské dílo, provedené v tvarosloví tzv. lidového baroku druhé poloviny 19. století.
Odstupňovaný kvadratický sokl vynáší bohatě profilovanou římsu se soklíkem sloužícím jako podnož pro sochu Panny Marie.

Dřík podstavce je při bočních stranách opatřen volutovými křídly a na čelní straně je pak ozdoben kartuší s reliéfním zobrazením sv. Václava. Římsa je zdobena hlavičkami andělů a reliéfem tzv. Božího oka. Socha v mírně podživotní velikosti zobrazuje Pannu Marii Karlovskou v obvyklém ikonografickém pojetí.

Nápisy:

Na dříku podstatvce z čelní strany rytý nápis:
"PoMoCj Božj auČjnKowanjm DobrodinCú Karlowských"


Popis a nápisy čerpány od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák

 


Zobrazit místo Karlovské náměstí na větší mapě

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat