Pomník mistra Jana Husa

Doba vzniku:  1900

Autor: Jindřich Říha z Prahy

Materiál: světle okrový pískovec

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:

GC1047E Lomnice nad Popelkou

Uprostřed horní části náměstí stojí socha skutečného mučedníka, který za svá slova o obrodě původního poslání kresťanské víry zaplatil životem. Datum jeho úmrtí si pamatuje každý, ale  skutečný význam jeho činů je zakalen krvavými událostmi husitské revoluce. O tom, proč je tomu tak, by mohla Katolická církev vyprávět. Bohužel v druhé polovině devatenáctého století se jeho mistrovsky ztvárněná tvář musela dívat přímo do očí soudruhům a vrahům, kteří z tribuny vesele kynuli májovým průvodům, aby přinesli do našich učebnic jinou pravdu, tu o kterou mistr Jan slovem nezavadil.

Popis:

Profesionálně zpracované kamenosochařské dílo, provedené na počátku 20. století. Nízká základna zvoncovitého tvaru vynáší čtyřboký kónický pilíř zakončený mohutným kalichem. Na čelní straně pilíře je ve spodní části osazena dvojice soch tzv. géniů a v jeho střední části pak socha Mistra Jana Husa.

Mimořádnost:

Jeden z prvních pomníků mistra Jana Husa V Čechách

Nápisy:

Na podstavci ze zadní strany datace:
'1900' 

Něco navíc:

Hlavním důvodem ke stavbě pomníku byl výrok prince Karla Švarcenberka na královském sněmu  někdy začátkem devadesátých let devatenáctého století, kdy tento šlechtic prohlásil, že husité jsou banda lupičů a žhářů. Na tento popud přednesl Josef Sýkora návrh postavit původci lupičů a žhářů pomník.

V den výročí smrti mistra Jana roku 1894 byl na radnici a dalších devíti domech vyvěšen černý prapor s rudým kalichem. To se nelíbilo katolické obci, považujícího stále  Jana Husa za kacíře a celou věc oznámili na hejtmanství do Semil. To nařídilo odstranění praporů, ten na radnici ovšem vzdoroval, neboť dosahoval úctihodné délky 15 metrů a tak musel být přivolán zámečník a za dohlížení četnictva, byl vzdoroprapor sundán. Viníci byli poté přizváni do Semil k uhrazení pokuty deseti zlatých. Tuto cestu  pojali spaňile a v ozdobeném vozu s husitckými symboly a s transparentem "nedejme se" si přijeli na odiv všem semilským pro udělelnou pokutu, jenž se tímto ještě navýšiti musela.

Když 5.6.1900 naši předkové pokládali základní kámen k pomníku, vložili do kamene "Pamětní spis", který vyjadřoval nejen kuráž pisatelovu, ale i velkou dávku vlastenectví: "Doufáme pevně, že v době, kdy tento list přijde opět na světlo, kdy dostane se potomkům našim do rukou, bude ctitelů nesmrtelného Mistra ještě více, doufáme, že v době té bude národ volným a samostatným,  že v době té nebude poslouchati povelů z cizácké Vídně, ale že podrobovati se bude jen svému, z vlastních řad volenému presidentu. Přání to sice smělé, odvážné na dobu naši, přejeme však potomkům svým z té duše, aby se uskutečnilo."

 


Popis a nápisy čerpány od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák

Něco navíc Bradlecký list číslo 2/2004, J.J. Fučík Lomnické sborníky


 


Zobrazit místo Husovo náměstí na větší mapě

Mistr Jan Hus pohled z míst, kde stávala tribuna s hrdiny
 
Sochy Géniů
 
Mistr Jan
 
mistr Jan Hus a Géniové
 
Cedule
 
Cedule
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat