Morový sloup

Doba vzniku:  1713

Autor: snad okruh F.M. Brokoffa

Materiál: červený pískovec

Poslední oprava/restaurování: ?

Geocaching:  ?

 

Když naši předci nechali postavit tuto nádheru, jež míří svoji slávou daleko za hranice Lomnicka, věděli, že nestačí pouhých slov k vyjádření vděčnosti. Děkovali tedy činem vskutku velkolepým. Čas plynul a zastavil se u nás, teď a tady. Nyní naše generace stojí před morovým sloupem, ale kdo z nás vidí v této památce kromě mistrnného ztvárnění také akt díků.  Děkujeme tedy hlavně za to, že naši předci uměli děkovat a držme si tuto skutečnost hluboko uvnitř nás samotných.

Nejstarší morový sloup tohoto druhu v severovýchodních Čechách.  Patří k nejviditelnějším znakům barokní architektury u nás a byl vystavěn jako díkuvzdání "ze slibu a na poděkování, že Bůh městečko Lomnici a celé panství od moru v Čechách panujícího ochrániti ráčil". Jeho výška je devět metrů a padesát jedna centimetrů. Sloup je po stranách osázen čtveřicí světců - sv. Janem Nepomuckým, sv. Šebastiánem, sv. Vavřincem a sv. Rozálií a na vrcholu sloupu je umístěna korintská hlavice se sochou Panny Marie. Tento sloup již od roku 1890 nestojí na svém místě, původně byl totiž umístěn pod barokní kašnou. Z dochovaných záznamů víme, že po děsivém požáru roku 1749 dali děkan Václav Hegler, kaplan Jan Mikeš, primátor Antonín Šlechta a měšťané Antonín Kynčl (Günzel), Josef Prskavec, Václav Klemer a Václav Tůma vlastním nákladem tuto památku v roce 1779 opravit.

Popis:

Mohutná kvadratická základna vynáší štíhlý hranolový sokl s reliefním zobrazením ukřižovaného Krista a s nápisovými kratušemi. Na soklu je osazen cca 5m vysoký válcový sloup zakonšený korintskou hlavicí se soklíkem, sloužícím jako podnož pro sochu Panny Marie Immaculaty. Kolem sloupu je na čtvercovém půdorysu provedena nízká kamenná balustráda vynášející v jednotlivých nárožích sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána, sv. Rozálie a sv. Vavřince

Nápisy:

"CIVES LOMNICENSES RENOVABANT DIEBVS A VGVSTI",  ANNO 1713 Ex Voto


Popis a nápisy čerpány od: Kulturní památky Semilska (Obrazový seznam nemovitých kulturních památek)
Autor: Tomáš Kesner, Roman Hedvičák

 


Zobrazit místo Husovo náměstí na větší mapě

Svatý Jan Nepomucký
 
Svatý Šebastián
 
Svatý Vavřinec
 
Svatá Rozálie
 
 
Morový sloup v Lomnici nad Popelkou
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat