O webu

Mám neutichající obdiv k historii, krajině, památkám a lidem tohoto ne příliš známého regionu. Svůj vztah k Lomnicku jsem si přál ještě více prohloubit jeho studiem, chtěl jsem se dozvědět více o okolních vesnicích, dávno zapomenutých obyčejích, ale i válkách a utrpení, jež neznají hranic.  S potěšením jsem vnímal kolik spolků, sdružení a jiných skupin bylo v devadesátých letech zakládáno právě pro uvedení Lomnice v širší patrnost. O to s větší hrůzou jsem však objevil nebo spíše neobjevil výraznější zájem popsat krajinu a její skryté i neskryté poklady s barvitějším a větším nadšením či zájmem. Snažil jsem se hledat pomocí internetu nebo v knihách něco více nežli encyklopedické "teď a tady", ale výsledek byl prachbídný. Je to obrovská škoda a píši pouze o škodě morální nikoli finanční, protože všichni dobře víme, že veškeré spolky a jiné podobně organizované aktivity musí být financovány (každý má svého předsedu a několik místopředsedů). Nechtěl jsem si stěžovat u vrchnosti a ukazovat na jiné, raději jsem začal sám vytvářet a zpracovávat koncept pro web, který by mohl jak rodákovi, tak i poutníkovi dát vícebarevný, vědomostní rozměr. Od roku 2010 jsem začal zpracovávat svoji představu a postupně naplňovat tento neoficiální portál Lomnicka  daty.  Jak pestrý bude tento web závisí na studijním materiálu, který se mi dostane k nahlédnutí a věřte, že to není vůbec jednoduché, ale plánů a vizí mám více než dost. Pokud tedy nenaleznete na jeho stránkách něco významného či podstatného, vězte, že to prostě nemám zpracované.

Na závěr Vás poprosím, abyste chápali tento portál lomnicko.info jako nezávislý web seznamující širokovou veřejnost s historii, turistikou a běžnými věcmi spojenými s všedností lomnického života a prosím omluvte mé chyby v textu, ale není v mých finančních možnostech zajistit odbornou jazikovou korekcy a kdo by snad mohl zdarma opravovat mojí lajdáckou češťinu, ten na to obyčejně nemá čas.

10.02.2014 v LnP Tomáš Sedlák

 

 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat