Náboženství:

rok: 19.00 = 3980 katolíků. 4 starokatolíci, 8luteránů, 8 helvetů, 9israelitů,

Průmysl:

Až do konce 18. století se na lomnicku v hojném počtu provozovalo tkalcovství plátna na ručních stavech. tkalcovský cech je znám u nás již v roce 1578. V roce 1808 založil Petr aug. Šlechta velký obchod plátenický a vyvážel do celého Rakouska, itálie, Ruska a Mexika. Míval až 12.000 tkalců a přadlen. k významnému rozšíření tkalcovství dochází na začátku 19. století, kdy je k nám poprvé přivezena surová bavlna. roku 1805 založil Jan Mastný faktorství s látkami bavlněnými a zaměstnával téměř 400 tkalců. Jeho syn Vincenc Mastný rozšířil nejen domácí výrobu  (téměř 1500 tkalců), ale v letech 1854-55 postavil v Lomnici továrnu s ručními stavy. V roce 1871 měla tato fabrika již 550 stavů a jeho pokračovatelé Theodor, Hugo a Vojtěch Mastný rozšířili jejich počet na 850kusů, práci při tom dali 510 dělníkům. V roce 1866 vzniká Faktorství rukodělného zboží, jenž zaměstnávalo kolem 400 tkalců po domech. V roce 1874 je založena c.k. odborná škola tkalcovská

Veřejná zřízení

V 1849 byl zřízen okres Lomnický jenž vyřizoval veškeré záležitosti soudní i politické. týkalo se to 27 obcí (město Lomnice, Bitouchov, Chlum, Košov, Kotelsko, Stará Lomnice, Rudolfovice, Rváčov, Stružinec, Tuhaň, Nová Ves, Žlábek, Cidlina, Bradlecká Lhota, Kyje, Ploušnice, Žďár, holenice, Kňížnice, Libuň, Tatobita, Žernov, Veselí, Běla, Libštát, Olešnice košťálovská.

školství

První zmínka o škole v lomnici je z roku 1559, kdy bývalý rektor Matěj byl již v městském úřadě. Nýnější škla byla postavena roku 1580 a znovu pak v 1859. M졚ťanská škola chlapecká byla otevřena roku 1871 a dívčí roku 1896. roku 1871 byla postavena druhá školní budova pro měšťanskou školu chlapeckou, později tkalcovská škola. Třetí budova byla postavena  roku 1874.

sborník ročník III únor, březen, dben1923 = škola

Hrabě Pavel z Morcinů (držel lomnici 1655 - 1689)

smetana zde byl dvakrát na dvololené  ab bydel v hotelu u řeháčka - dříve u zlatého anděla 1871-3  - sborníček cerven 1922

syřenov = sborník 4 listopad1923

tuhan bezdecin = ročník 4 unor 1924

suchary: prosinec 1924 ročník5  leden 1925 ročník5

novoveska rebelie = ročnik2 prosinec 1921

restaurace v lomnici - http://www.mu-lomnice.cz/kronika/index.php?rok=1984&oddil=162&act=kronika&obdobi=1980-1989

klepanda: na panském pozemku nechal tuto hospodu postVIT Václav Klepal roku 1770 od toho !klepalka" a potom klepanda.

UHLÍ:  http://www.mu-lomnice.cz/kronika/index.php?rok=1983&oddil=163&act=kronika&obdobi=1980-1989

 

kde stávaly do podzimu roku 1962 dřevěné podsíňové domy čp. 30, 31 a 32, které se nacházely spolu s čp. 29 na pravé straně ulice Antala Staška vedoucí z Husova náměstí směrem na Karlov a dále na Košov. V těchto podsíňových domech bývalo kdysi v čp. 29 známé pekařství Františka Knopa, hostinec Jana Cermana (U Cermanů) v čp. 30 a v domě U Navrátilů v čp. 31 Stuchlíkovo řeznictví. 

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat