Jméno Lomnice nad Popelkou

Vznik slova Lomnice

Jméno Lomnice získalo město po potoce, při němž byla vystavena. Pojem lomnice znamená vodu tekoucí z lomů. Hypotéza, že pojmenování lomnice znamená vodu, jenž se láme ve svém korytě, je pouhým lidovým výkladem, neboť takovýto význam slova je novodobý.

Vznik slova Popelka

Tento pojem získal potok v neznámé době a dokonce ve starých dobách jmenoval se Zlatá Popelka, dle pověstí se totiž v okolí Marcinova a Rváčova dolovalo zlato a stříbro. Ve 30leté válce si údajně obyvatelé těchto vsí do štol ukrývali své cennosti. Těmto nepodloženým událostem nasvědčuje i fakt ze dne 29.4.1629, kdy psal Krištof Göldel, hofmistr z Vrchlabí, vrchnímu hejtmanovi panství Albrechta z Valdštejna Gerhardu Taxisovi: " Dnes přišel ke mně jeden český vesnický učitel a přinesl česky psanou knížku, v níž mnohé doly a rýžoviště zlata vykazuje; z nich jsem přiložené vypsal. Kdybyste mi dal psaní pro hejtmana panství v Lomnici, aby mně s mými průvodčími nepřekážel kutati, chci dva lidi vzíti s sebou a zkoušeti, je-li tam zlato. potom jsem také z toho místa před tím slyšel, že jeden čeledín vyoral celý zlatý drát. Žádost třeba napsati česky, neboť hejtman (Martin Tuhaňský z Branče) neumí německy...."

Na starších mapách a v zápisech se po dlouhou dobu udržel název Lompnicz . Po husitských válkách až do začátku 18. století (1709) bylo naše město psáno Lomnice nad Popelkou hory Tábor nebo Lomnice hory Tábor nad Popelkou, ovšem cílená rekatolizace časem vyškrtla horu Tábor, což vedlo k definitivnímu ustálení jména na Lomnice nad Popelkou.


Data čerpána: Historický místopis města Lomnice nad Popelkou
Autor: Josef J. Fučík

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat