Tylovo divadlo

Vznik ochotníků:  22. 04. 1939

Předsedkyně:  Vladimíra Duštová

web:  dstlomnice.wz.cz


 

 

 

Ochotnické Tylovo divadlo Lomnice nad Popelkou

Ještě než-li vstoupíme do stručné historie našeho divadla musím se omluvit za to, že tento článek nenabídne jména herců a představení...není to v mých silách.

Počátky ochotnického divadla v Lomnici nad Popelkou nás zavedou k významnému rodu Šlechtů.  V letech 1815-17 se hrával kus "Stěkanec" v jehož obsazení hrálo hned několik členů rodiny.  První doložená divadelní scéna byla v přízemí radnice, poté mezi lety 1825 - 27 posloužil ochotníkům sál Fr. Šlechty, jehož syn, pozdější zakladatel lázní sedmihorských měl hlavní zásluhu na zřízení ochotnického divadla v Lomnici. Kolem roku 1836 se přesunula scéna do sálu "U Cermanů". V letech  1842 - 1850 bývala v Lomnici německá společnost Šmídova, která se těšila vždy hojné návštěvě obecenstva.

Roku 1858 se rozhodli někteří občané lomničtí, že dají vzniknout sbírce na nákup nového jeviště. Vybralo se 40 zl. a za tuto skromnou částku se pořídilo v Praze trochu potrhaného papíru a pošpiněné plátno, nakonec však díky přispění Dra. Kabeláče bylo jeviště upraveno. První hra v novém se hrála 1.1.1859 v sále L.Cermana a hrála se hra "Bratr honák"

Ustavičné bourání scény a žalostný stav sálu donutil spolek k návrhu, aby se divadlo přesunulo do radničních prostor a po nutných úpravách se mohla 21.11.1859 odehrát hra "Svéhlavost". Roku 1860 se tu hrálo 11x, v r. 1861 7x, r. 1862 6x. Ničivý plamen 29.08. neušetřil ani divadlo, z kterého  zbylo pouze několik kulis a opona. Ochotníci tak vyjeli hrát do Jičína, kde vytěžili 12. září necelých 79 krejcarů ve prospěch lomnických pohořelých. Po tomto požáru se načas divadlo odmlčelo. Hrálo pouze několik divadlem nepolíbených řemeslníků na Karlově u Háků, v Záměstí u Čapků a ve mlýně Jandově pod městem. Tato skupina nakonec sehrála za značného údivu svá představení i pro široké publikum na Karlově u Háků v roce 1683.

V roce 1866 byla postavena nová budova radnice a počítalo se i s divadelní scénou. Přípravy ke zřízení stálého divadla byly dokončeny počátkem dubna. Ředitelem  ochotníků se stal Dr. Kabeláč, režisérem Čeněk Hák, pokladníkem Václav Hák. 15.dubna 1866 se ve druhém patře uskutečnilo první představení "Svatojanský dvůr".  Z dochovaných zápisů víme, že mezi lety 1859 a 1867 se uskutečnilo celkem 61 představení a vybralo se při nich 2232 zlatých. Tyto peníze pak sloužily nejen na rozvoj a vybavení lomnické scény, ale putovaly i potřebnějším, dobročinným směrem.

O valné hromadě 25.2.1872 byl zvolen novým ředitelem obchodník Jan Raim, režisérem Václav Hák, pokladníkem městský tajemník Josef Vlček, jednatelem Josef Petrák a do výboru přibyl Ignác Hornych, Václav Hornych a Václav Hýbner. Oficiálně  potvrzený se takto stal spolek až roku 1875. Toho roku 28.září  se konala ustavující valná hromada na které bylo přítomno 13 pánů a 8 dam, ředitelem se stal opět Jan Raim. O tom, že ochotník se nemusí setkat pouze s ochotou se mohli členové spolku přesvědčit velmi brzy, došlo totiž k velkým rozepřím mezi spolkem a radními, až nakonec obesní úřad dal oba vchody do divadla zapečetit. Spolek se nevůle radních nezalekl a vznikla tak nová scéna divadla v sále hostince U sokola, jehož majitelem byl pan Josef Doležal. 28.11.1875 mohlo obecenstvo shlédnout nastudované hry Treperendy a Náměsíčník. Radním divadlo chybělo a celý předchozí spor urovnali do takové roviny, která umožňovala  navrácení ochotníků do radnice. 5.12. se v radnici konalo představení hry "Bodrý venkovan". Dozvukem sporu se stalo nečekané vystoupení J.Doležala ze spolku a s tím související hmotné škody.

V roce 1895 byl založen fond na stavbu vlastní budovy divadla, ale peněz bylo po skrovnu. Během oslav stoleté tradice ochotnického divadla u nás byl lomnickým divadelníkům darován Václavem Hornychem pozemek o výměře 2064m2. O tom, že sál v radnici již neumožňoval spokojené hraní ochotníkům ani "dobrý posed" publika, věděl každý a všichni zainteresovaní scháněli peníze kde se dalo. Aby budoucí budova více vydělávala, zažádal spolek o licenci na provozování kina, které se v té době  tešilo vysokému zájmu občanů (v té době měla Lomnice 5000 obyvatel). V časech, kdy se plánovalo se stavbou divadelního stánku, měla v plánu vystavit budovu i městská spořitelna. Tato společnost nabídla divadelníkům část pozemku hned vedle jejich plánované stavby a navrhla také koncept dvou podobných staveb vedle sebe, které by vhodně zapadly do urbanistického vzhledu města. Po nejednoduchém rozhodování se ochotníci nakonec rozhodli, že navrátí pozemek darovaný V. Hornychem a přistoupí na společnou stavbu s místní spořitelnou.

Projekt obou budov vypracoval architekt Oldřich Liška z Hradce Králové. Budova divadla byla v projektu odhadnuta na 900 000 Kč a sloužila by 450 divákům, vnitřní vybavení by si vyžádalo cenu 700 000 Kč. Stavební práce byly zadány lomnickému staviteli ing. Václavu Slabovi a k ruce mu přibyla firma dalšího lomnického občana Fr. Kováře.

Se stavbou se započalo 23.09.1929 a  až na zimní přerušení roku 1930 nedošlo k žádným významným problémům. Jevištní dekorace včetně technického zařízení dodala firma Fert z Brna-Husovic, světelné zařízení jeviště firma Vohralík z Prahy. Dokončení prací vyšlo na 27.09.1930 a celková částka včetně vybavení činila 1.023.088.32 Kč

Po dlouhých 64 letech působení spolku v sále lomnické radnice vstoupili ochotníci na nová prkna dne 4. října 1930 hrou J.K.Tyla "Strakonický dudák", kterou režíroval Jan Niesner a Josef Ottmar. Od těchto dob se stále hraje a to i přes války a režimy. Do divadla se chodí nejen na naše ochotníky, ale i na ty okolní a mnoho představení hrají i profesionálové z vyhlášených divadel pražských. Budova divadla však nešlouží jenom ochotníkům, nýbrž je multikulturním stánkem dávajícím pozitivní jas a světlo do mnohdy posmutnělých tváří.

 

Tylovo Divadlo v datech:

1815 - počátky ochotnictví v Lomnici
1866 - po dostavbě nové radnice se hrálo divadlo opět v radnici
1895 - byl založen fond na stavbu vlastní budovy divadla
1930 - 27.09. dokončení prací na novém Tylově divadle
1930 - 04.10 - první hraní v novém divadle
1939 - dřevěné obložení vstupní haly a instalace busty J. K.. Tyla
1946 - konec promítání kina
1947 - pořízena sametová opona
1998 - vznik nového skladu po úpravě prostorů ve věži
1999 - dokončení spolkové místnosti v suterénu, rekonstrukce chodby k orchestřišti
2002 - divadlo přebírá KIS Lomnice nad Popelkou
2005 - rekonstrukce obvodového pláště
2011 - nové toalety pro obecentstvo

Pod čarou:

Kolem let 1860 povolování divadelních her udílelo místodržitelství. Hry se podávaly na obecním úřadě, od něho pak putovaly k okresnímu úřadu a nakonec do Prahy. V Praze pak byly cenzůrovány. Úřední doprovody byly psány v němčině. Ke každé hře byl posílán komisař


Za zmínku stojí také rok 1880, kdy na prknech našeho divadla stála přední členka Národního divadla Leopoldina de Pauli ve veselohře "Jen po proudu".


Čerpáno: J. J. Fučík: Vlastivědné sborníčky pro školu a dům
                  http://www.dstlomnice.wz.cz

 

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat