Historie železniční dopravy v Lomnici nad Popelkou

Rozvoj průmyslové výroby v našem městě nese hlavní zásluhu nad tím, že se železnice dostala až k nám. Je ovšem pravdou, že se tak stalo později, vždyť v  Košťálově stavěl vlak už v roce 1858. Rostoucí lomnický průmysl by se dále již nemohl obejít bez tohoto doslova životně důležitého prvku a tak bylo 26.5.1904 započato se stavbou železnice.

U slavnostního ceremoniálu zahajovacích prací se sešlo celé okolí včetně významných postav té doby. Slavnostní "zakopnutí" provedl starosta Theodor Mastný, dále byli přítomni hrabě Schönborn, poslanec J. Maštálka a další. Stavbou železnice byla pověřena firma Ing. Köhler a Raynal z Prahy III. Kromě námezdních pomocníků zaměstnávala také své dělníky, kterým se říkalo trhani. Tato skupina si postavila provizorní obydlí v místech dnešního Žižkova a ještě předtím, něžli byla tato část Lomnice pojmenována po husitském vojevůdci, říkalo se jí prostě a jednoduše trhanov. Během výkopových prací v úseku Ploužnice - Kyje bylo objeveno mnoho zkamenělin jak živočišného, tak i rostlinného druhu, datovaného odborníky do období tzv Permského jezera, existujícího v našich krajích před 225 miliony let. (domnívám se, že spíše 224,8milionů let) Úsek Stará Paka - Lomnice byl otevřen 01.06.1906 a 24.11.1906 byl dokončen úsek Lomnice - Sobotka

Na lomnickém nádraží byly zřízeny původně tři koleje (dvě dopravní, jedna skladištní), vystavěna byla také budova, v které byla umístěna čekarna, kanceláře a v prvním patře pak byty. Prvním přednostou se stal L. Ambler.

O tom jak významná byla dráha nejen pro Lomnici, ale pro celé Krkonoše nás přesvědčily roky 1923 - 26. V těchto letech byly lesy napadeny Bekyní mniškou a pokácené dřevo se tak muselo urychleně dopravit ke zpracovatelům.

Dráha se stala oblíbenou dopravní tepnou jak pro osobní přepravu, tak i průmyslovou. Součástí areálu se stal ve čtyřicátých letech i sklad uhlí, pro který byla postupně koupena nákladní vozidla, přepravující uhlí do širokého okolí. Vlakem se skutečně hojně jezdilo a 112 000 zakoupených lepenkových jízdenek (což bylo ve srovnání s rokem 1938 čtyřnásobně vyšší číslo) bylo toho jasným důkazem. Naší stanicí dokonce začal od 22.8. 1948 projíždět rychlík řečený Krakonoš z Jánských Lázní do Prahy, bylo to zároveň první přímé spojení Lomnice s hlavním městem.

29.8.1952 vznikla usnesením vlády organizace ČSD, tímto aktem došlo k přechodu naši stanice pod správu ústeckých drah

Lomnická železnice v datech:

26.5.1904 - zahájení stavby trati

01.06.1906 - otevřen úsek Stará Paka - Lomnice nd Popelkou

1907 - došlo k prodloužení skladištní koleje pro vlečku firmy Matoušek

1909 - vybudování koleje č.4 pro čedičové lomy firmy Sýkora směrem ke Staré Pace a v témže roce prodloužení koleje opačným směrem pro štěrkovnu firmy A. Hercík.

1911 - vybudování koleje č.5

1911 - zřízená nákladní váha na kleji č.4

1921 - zřízení nákladní pokladny

1922 - započato se zavádění elektřiny

28.1.1923 - poprvé zapnuto elektrifikované osvětlení

1930 - výstavba 6. koleje

31.12.1935 - dráha přechází pod ředitelství čs. státních drah v Hradci Králové

11.5.1945 - částečné zprovoznění dopravy po druhé sv. válce

7.9.1948 - Přímé spojení Lomnice - Mladá boleslav

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat