Silnice na Lomnicku

Naši předkové říkali Lomnicku malé Krkonoše a my nebo spíše řidiči kamionů žertovně opičí hory. Není divu, neboť rozmanitost terénu způsobuje zimu co zimu nemalé problémy i dnešní, moderní dopravě. A nyní si představte, že máte sklizeno a úrodu potřebujete prodat nebo naopak nemáte nic a potřebujete si upéct chleba. Máte hotové plátno či jiné bavlněné zboží, což v té době na Lomnicku bylo hlavním zdrojem přijmu a je třeba ho dodat odběrateli. V dřívějších časech byly dvě možnosti, buď vzít pytel na záda a jít nebo zapřáhnout cokoli co kopyta má. Jezdilo se nejčastěji povozy a pokud se vyjezdila hluboká cesta (úvoz), prostě se vedle ní vytvořila další. Takovéto cesty nebyly dostatečně široké a tak se nezřídka vozka či forman mohl setkat s výhybkami u kterých musel čekat, než-li přejede druhý vůz dávající práskáním bičem znamení. Pokud si uvědomíme tento fakt, už nám není divné, že obilí a nejen to bylo předražené. V 18.století se v našem okolí počaly stavět primitivní silnice, ale ani ty nezajišťovaly plynulý pohyb. R. 1832 byla zahájena stavba silnice z Turnova do Jičína, poddaní museli stavět silnici a vrchnost mosty s kanály.

Našeho nejbližšího okolí se však týkala až silnice z Lomnice přes Košov do Cidliny (1835-37). Tato silnice měřila 7213 metrů a v té době měla největší stoupání v Čechách. Už za toho času vozkové mudrovali nad tím, proč se silnice nevzala oklikou ale je tak strmá, že povozy nejsou schopny uvést víc.

Když se počalo roku 1837 se stavbou silnice z Lomnice do Semil, protestovali tuhaňští proti části cesty, která vedla jejich obcí. Chtěli se tak vyhnout lidu potulnému a vojsku. Proto byla silnice vystavena po návrší ve značnější vzdálenosti od obce a tak je tomu vlastně dodnes.

Silnice z Lomnice do Libštátu se počala stavět roku 1854 a dokončena byla o rok později. Na její stavbu přispělo jičínské podkrajství částkou 2000zl. Roku 1863 se stavěla silnice z Lomnice přes Novou Ves k Brodku. K tomu je dobré poznamenat, že novoveští občané již neprotestovali jako při předešlé novoveské rebelii, ale dokonce dali zdarma obecní pozemky a soukromé vyplatili. Poslední stavbou tohoto roku byla silnice z Lomnice přes Bradleckou Lhotu do Železnice. Roku 1906 se začalo pracovat na trase Lomnice - Rváčov - Rovensko.
    


Data čerpána: Vlastivědné sborníky Lomnicko
Autor: Josef J. Fučík

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat