Městský znak Lomnice nad Popelkou

Nelze přesně stanovit datum přidělení znaku města a jeho podoba již také zcela určitě nezobrazuje původní tvář, ale symbolika zůstává z velké části zachována.

V této době je oficiální popis městského znaku takovýto:

Na červeném štítě stojí na zlatém trojvrší doleva kráčející ozbrojenec v otevřené přilbě a brnění stříbrné barvy s halapartnou v levici před sebou a s pozvednutou sekerou v pravici, zbraně jsou rovněž stříbrné se zlatými násadami.

Základním pramenem podoby našeho znaku a zárověň první zmínkou o Lomnici je Dalimilova kronika, v které autor uvádí, že Lomničtí chytili tatarského zpytáka = zvěda (datum 1232 je nesprávné, nejspíše jde o chybu a správně je 1242). Na jejich počest poté Václav I. udělil Košíkům z Lomnice právo nositi v erbu podobiznu chyceného muže, kterého zajali na jejich statcích.

Léta ot narozenie Jesuchrista milého
po tisúci po dvú stú po třechdcetech druhého
Kartasi v zemiu jiděchu,
taterští zpytáci běchu:
na pět set těch ludí jděše,
jich tento obyčej běše:
klobůky vysoké jměchu,
rúcho krátké, tobolky nosiechu,
vší v nohavičkách chodiechu,
i holí dlúhé držechu;
z břeha nakloňmo pijechu,
chleba "kartas bóh" prosěchu:
proto jim Kartasi vzděchu,
Lomničtí jej ščít vzechu....
Léta od narození Jezu Krista milého
po tisíci po dvou stech a třiceti druhého
Kartazi (= Tataři) v zemi jezdili,
tatarští zpytáci byli,
na pět set těch lidí šlo,
jich tento obyčej byl:
klobouky vysoké měli,
roucho krátké, tobolky nosili,
všichni v nohavicích chodili,
i hole dlohé drželi,
s břehu nakloňmo pili,
chleba "kartas boh" prosili,
proto jim Kartasi říkali,
Lomničtí jej na štít vzali

Zásadním objevem, jenž měl dát za pravdu mnohdy ne úplně "čistým" slovům tvůrce Dalimilovy kroniky se stal rok 1852. Na jednom z kopců hodinu vzdáleného severozápadně od Jičína, kde se těžilo,  údajně nalezli dělníci pečetidlo se špatně čitelným nápisem S. cossic de. lomnicz (Pěčeť Košíků z Lomnice). Tento nález se dostal do rukou profesa Malocha, který roku 1857 v programu jičínského gymnasia napsal: "Znak představuje muže v rouchu krátkém, s tobolkou po straně, vysokou špičatou čepicí na hlavě; v pravé ruce drží dlouhé dřevce. "

Pověst:

Na Kozlově usadil se před dávnými lety loupežník, který okolní obyvatelstvo velice sužoval, cestující přepadal a obíral. Když lomničtí lupičských nájezdů déle snášeti nemohli, usnesli se zbaviti nemilého vetřelce. Ozbrojivše se jedné noci přiblížili nepozorovaně ke hradu Kozlovu, vykopali před branou jámu a pokryli jí chvojím. Na to udeřili s velikým hřmotem na hrad, aby loupežníka vyhnali. Ten vyřítil se v plné zbroji se širočinou v pravé a partizánou v levé ruce. Hnal se za utíkajícími útočníky a spadl do jámy.  Lomničtí zmocnili se loupežníka, svázali a na hrad pražský dopravili. král Václav (prý IV.) za takové hrdinství milost lomnickým udělil, aby měli na věčnou upomínku ve svém štítě muže zbrojného se širočinou v pravé a partizánou v levé ruce, stojícího na zeleném rošti.

Doplněk:

Na pečeti z roku 1642 pravděpodobně z nerozumu přeměnili lomničtí podobu tatarského vyzvědače na středověkého rytíře s helmou a kopím místo původní čepice a hole.


Data čerpána: Vlastivědné sborníky Lomnicko
Autor: Josef J. Fučík

 

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat