Lomnicko za husitství

Hned z kraje je třeba připomenout, že v této neklidné době platilo pravidlo, že kým jest pán, tím jest sluha jeho. Pokud tedy byl majitel panství kališníkem, byla chápána všechna jeho správní území za kališnická a naopak. O tom, že víra, jež uznávali páni na hradech či tvrzích se do značné míry nezakládala na svém původním významu slova, ale byla spíše vypočítavostí a vidinou zisků se můžeme i v naší oblasti několikrát přesvědčit. Nejlepší ukázkou této skutečnosti je známý Čěněk Z Vartemberka.

Až do 1424 byla naše oblast v odporu proti kalichu, ke straně pod jednou se tak hlásili jak Košíkové z Lomnice, tak Valdštejn ze Železnice na Pecce, podpora Husova není vyloučena ani ze strany Košťálského jana ze Šenova. 

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat