1242 - první písemná zmínka o Lomnici v Dalimilově kronice
1437 - král Zikmund daroval Lomnici Hynku Krušinovi z Lichtenburka a na Kumburce (neujal se panování)
1561 - město získává královské povolení na 3. výroční trhy
1566 - Václav Štěpanický z Valdštejna mění tvrz v renesanční zámek
1590 - požár města (radnice, kostel a mnoho domů)
1610 - druhý požár města (městská kronika se o něm nezmiňuje)
1652 - výstavba nového hřbitova
1654 - město kupuje hrabě Jan z Morcinu
1707 - další požár města (několik domů)
1739 - vystaven Karlov
1749 - vyhořel radniční dům a s ním tři domy
1780 - další rozsáhlejší požár
1830 - založen poštovní úřad v Lomnici
1834 - Rohanové kupují Lomnici
1837 - požár zachvátil pět domů
1848 - po zrušení poddanství se stává Lomnice samostaným městem pod vlastní správou
1849 - požár, při nemž vyhořel kostel, škola, lékárna a mnoho domů na náměstí
1849 - zřízení Soudního okresu lomnického
1850 - zrušení rychtářského úřadu, prvním starostou zvolen Vincenc Mastný
1850 - zřízení pošty
1852 - údajný  nález pečetidla Košíků z Lomnice v jednom z lomů blízko Jičína
1862 - 29.08. - velký požár města (41 domů včetně radnice, vyhořel celý Tikov)
1864 - stavba nové, stávající radnice
1870 - vznik Sokolu
1880 - zřízení telegrafní stanice
1898 - zřízení telegrafu
1899 - povýšení římskokatolické farnosti lomnické na děkanství
1904 - první telefon v Lomnici
1906 - 01.06. slavnostní otevření železniční trati Stará Paka - Lomnice n. P.
1920 - 17.12. sloučení Staré Lomnice a města Lomnice dle výnosu Ministerstva vnitra
1921 - připojení obce Staré Lomnice k městu
1932 - 28.10. otevření Masarykovi měšťanské školy
1945 - 10.05. v 18.50 přijíždí první sovětské jednotky
1951 - 17.06. otevření letního stadionu
1952 - otevřen skokanský můstek V popelkách
1952 - založení jednotky PS VB (pomocné stráže veřejné bezpečnosti)
1981 - 21.09. zahájení provozu autobusového nádraží
 

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat