Zámek Sychrov

www:  www.zamek-sychrov.cz

Z Lomnice: 27km

Majitel: NPÚ

GPS:  50.626434,15.089053

Geocaching:  ?

Tato památka patří právem na první místo v bohaté nabídce Českého ráje. Má totiž spojitost s Lomnicí díky starobylému francouzskému šlechtickému rodu Rohanů, kteří vlastnili a spravovali Lomnické panství po desítky let. Obyčejně je zvykem, že interiéry zámků ukazují krásu minulých dob bez autenticity. To ovšem neplatí pro tento zámek, z jehož komnat na Vás dýchne skutečný výraz. Můžete tedy procházet místnostmi s původním interiérem, což je téměř zázrak a velký dík za tuto skutečnost patří mravenčí práci pracovníků památkového ústavu. Nemáte-li chuť vybrat jednu z mnoha prohlídkových tras, pokochejte se překrásným parkem s velmi vzácnými typy stromů a keřů a nechte se pozvat na ukázku dovednosti zdejšího sokolníka nebo si vychutnejte šálek kávy v nově zrekonstruované Oranžerie na konci parku. Tento zámek patří právem k nejkrásnějším místům naší republiky.

Poloha:

5km severně od města Turnova. Okres Liberec

Historie:

Historie tohoto místa začíná v 15. století, kdy je připomínána tvrz v majetku České královské komory. Na stejném místě byl o století později vystavěn panský kamenný dům. V roce 1690 nechala rytířská rodina Lamottů z Frintroppu vystavět menší barokní zámek. V roce 1740 kupuje panství František z Valdštějna, ale vzhledem k tomu, že jejich hlavním sídlem se stal zámek v Mnichově Hradišti, zájem o Sychrov opadal.

Vše se změnilo ve významném roce 1820 kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tento rod byl nucen opustit Francii v dobách nepokojů francouzské buržoázní revoluce a na stodvacetpět let se usadil právě na Sychrově. Pochopitelně, že malý zámek nebyl pro tak významný rod dosti reprezentační a tak hrabě Karel Alain Gabriel Rohan přistoupil na empírovou přestavbu sídla. Větší zásluhu na stavebním vývoji zámku měl ovšem až Kamil Josef  Idesbald  Filip  Rohan. Jemu vděčíme za dnešní novogotickou podobu. Je nutné také napsat, že řemeslnický půvab zámku je zásluhou hlavně českých mistrů v čele s řezbářem Petrem Buškem.

K poslednímu významnému obratu v dějinách zámku došlo po druhé světové válce, kdy na základě  dekretu č. 12/1945 Sb. došlo k jeho konfiskaci.

Park:

Kniže Kamil Alain byl vášnivým botanikem a zanechal po sobě řadu herbářů, ale hlavně nádherný anglický park o rozloze  24ha, jenž posloužil jako inspirace pro tak významné parky jako třeba Průhonice, či Konopiště. Dodnes můžete obdivovat Buk Rohanův a jiné vzácné kultivary stromů či keřů. Park je zároveň místem pozitivní energie a  jenom trošku vnímající návštěvník bude nepochybně souhlasit. V pozdním jaře se můžete kochat rozkvetlými skupinami azalek a rododendronů a na podzim pak přímo orchestriálním přestavením pestrobarených stromů.

Významní hosté:

Sychrov sedmkrát navštívil skladatel Antonín Dvořák, v roce 1834 francouzský král Karel X. Dalším hostem byl v roce 1853 Ferdinand V. Dobrotivý, 1866 František Josef I., 1875 Marie Terezie....

Zámek Sychrov v Lednu 2009
 
Zámek Sychrov v Lednu 2009
 
Zámek Sychrov v Lednu 2009 (nádvoří)
 
Zámek Sychrov v Lednu 2009 (přední part)
 
Zámek Sychrov v Lednu 2009 (přední part)
 
Zámek Sychrov (interiér)
 
Zámek Sychrov (interiér)
 
Zámecky park na Sychrově v říjnu 2009
 
Zámecky park na Sychrově v létě 2009
 
Zámecky park na Sychrově v říjnu 2009
 
Zámecky park na Sychrově v říjnu 2009
 
Zámecky park na Sychrově v říjnu 2009 (Rudolfova vyhlídka)
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat