Zámek Hrubý Rohozec

www:  hruby-rohozec.eu

Z Lomnice: 23km

Majitel: NPÚ

GPS:  50.598385,15.157592

Geocaching: ?

Hrubý Rohozec

Není snadné obhájit svůj půvab a přitažlivost v tak silné konkurenci památek a zajímavostí Českého ráje, ale má snad každá památka interiéry v podobě let minulých? A když k tomu připočítáme příjemný anglický park a vvhlídku na město Turnov, pod kterou se vlní řeka Jizera, musíme uznat, že zámek Hrubý Rohozec rozhodně stojí za návštěvu a když si k tomu ještě můžeme dát pivo z místního pivovaru, je o tip na dokonalý výlet postaráno.

Poloha:

Součást města Turnova směrem k Malé Skále . Okres Semily

Historie:

Tam kde nyní stojí zámek stával hrad Rohozec, chráněn z jedné strany řekou Jizerou a z druhé hlubokými příkopy a srázy. Nevíme přesně kdy a kým byl Rohozecký hrad založen, ale panuje domněnka historika Augusta Sedláčka, že jím mohl být Jaroslav z Ralska, neboť jeho syn Havel se již psal z Rohozce. Mohlo to tedy být někdy na konci 13. století.

Dalším známým rodem, který se stal vlastníkem byl rod z Turgova na začátku druhé poloviny 14. století. Po nich přichází vláda Markvarta z Vartemberka, který se dostal do sporu s králem Václavem IV. a tak byl Rohozec vojenskou hotovostí v roce 1391 dobyt a přiřazen k majetku České Koruny.

V roce 1417 byl jeho vlastníkem Jan z Michalovic, právě za vlády tohoto velmože, zastánce krále Zikmunda bylo dobyto Janem Žižkou město Turnov. Jeho syn Jindřich byl zastáncem krále Jiřího z Poděbrad a v jednom z bojů proti jednotě zelenohorské byl zraněn a po několika měsících jeho smrtí vymírá po meči rod Michalovických. Rohozec se tak stává dědictvím jeho sestry Magdaleny a jejího manžela Jana Tovačovského z Cimburka.

Důležitou postavou v rohozeckých dějinách je Johanka z Krajku, manželka předního velmože katolíka, ale přitom zastánce jednoty bratrské Jana ze Šelmberka. Johanka z Krajku začala přestavovat hrad v pozdně gotický zámek a jeho přestavbu dokončil její bratr Konrád z Krajku (1513). Tento rod prodává zámek v roce 1534 Janovi z Vartemberka a po jeho smrti v roce 1543 přebírá vládu nad panstvím jeho syn Adam z Vartemberka, ten nejprve v nejasných dobách stavovského odboje o zámek přichází, ale poté jej v roce 1555 kupuje zpět. Po jeho smrti  vedli jeho čtyři synové dědické spory, které ukončil až rok 1593 v kterém získává Rohozec Karel z Vartemberka, za jehož držení dochází k další přestavbě zámku.

Po bělohorské porážce přichází Jindřich Ota z Vartemberka o rohozecké panství, které kupuje Albrecht z Valdštejna a ten davá zámek Rohozec v léno svému plukovníkovi Mikuláši Desfoursovi.

Tento rod držel zámek i s jeho statky do roku 1945, kdy byl zestátněn.

zámek Hrubý Rohozec
 
zámek Hrubý Rohozec - grota
 
zámek Hrubý Rohozec - vyhlídka
 
zámek Hrubý Rohozec - nádvoří
 
zámek Hrubý Rohozec - věž z nádvoří
 
zámek Hrubý Rohozec - věž
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat