Hrad Valečov

www:  valecov.zde.cz

Z Lomnice: 30km

Majitel: Obec Boseň

GPS:   50.510759,15.026549

Geocaching:  ?

Nevelký ale za jistých dob velmi obávaný hrad, jenž zaujme svým tvarem i prostředím, v kterém se hrdě vyjímá. Byla to opět pískovcová skála, která se stala stavebním kamenem tohoto sídla a v čase, kdy se šlechta stala více pohodlnou, posloužil hrad a jeho okolí těm méně náročným, aby jeho kouzlo opět ožilo. Kdo hodlá navštívit hrad v těchto dnech, může se těšit na celkem zachovalou ztříceninu s výhledem do kraje a vnitřními prostory v kterých ovšem nenalezne komnaty s čalouněným nábidkem a křišťálovými lustry, nýbrž v dávných dobách tak potřebnou jednoduchost a strohost.

Poloha:

4km jihovýchodním směrem od města Mnichovo Hradiště, na okraji obce Boseň

Historie:

Na půl vytesaný a na půl postavený hrad na čtyřech pískovcových skalách, byl založen zřejmě na počátku 14. století. První zmiňovaný text o hradě je z válek s Vokem Rotštejnským během let 1316 - 1318. Toho času zde sídlili Valečovští z Valečova, Bartoš a jeho syn Bartoš mladší. V polovině 14. století na hradě panují bratři Vojslav, Beneš, Ctibor a Hereš (Heřman) psáni z Valečova. Důležitými postavami celé oblasti se stávají synové Hereše Bartoš a Bernart, jenž se stali pevnými zastánci husitů a byli blízkými spojenci Jana Žižky. Trnem v oku jim byl  bohatý cisterciácký klášter v Hradišti na jehož definitivním  zániku mají značný podíl.

V roce 1439 se náhle zmocňuje hradu Jindřich z Vartemberka a až po několika letech se majetek vrací zpět do rukou Valečovských. V druhé polovině 15. století přišel čas vlády nejznámějšího z rodu Vaňka Valečovského z Kněžmosta, oblíbence Jiřího z Poděbrad.  Byl to právě on, kdo dal postavit nákladný hradní palác. Po jeho smrti získává hrad jeho švagr Samuel z Hrádku a po něm jeho syn Jiří Samuel z Hrádku.

16. století je ve znamení střídání majitelů (z Donína, Šelmberkové, Berkové z Dubé) Po pánech z Dubé se na hradě usazují Vančurové z Řehnic.

Na začátku 17. století je na hradě uváděn Kryštof Kapoun ze Svojkova, kterému vděčíme mimo jiné za zděné opevnění hradu,  vládu na panství mu ovšem zhatila jeho víra a majetek připadl jako konfiskát Albrechtovi z Valdštejna. Ten Valečov prodává svému zemskému hejtmanovi Gerhardovi Tagisovi z Hulstu. V roce 1646 kupuje Valečov Daniel Freisleben a po jeho smrti je hrad prodán Ferdinandovi Arnoštovi z Valdštejna. Ten a po něm i jeho syn už nepovažovali hrad za sídelní a tak se stal pouze obročním.

První polovina 18. století již znamenala definitivní opuštění a hrad se pomalu stával domovem chudiny až do počátku 20. století. Dnes je plně přístupný a patří pod správu obce Boseň.

 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat