Hrad Valdštejn

www:  hrad-valdstejn.cz

Z Lomnice: 19km

Majitel: NPÚ

GPS:  50.562529,15.167371

Geocaching:  ?

Obklopen tichem pískovcových skal, ale přitom připravený ochotně se podělit o své kouzlo, jenž umí otevřít srdce i tomu, kdo vnímá svět jenom podle hmatu...to je hrad Valdštejn. Jakmile se před Vámi objeví kamenný most a vy po něm kráčíte k hlavní bráně, máte pocit, že sochy po jeho strách mluví. Vyprávějí příběhy lásky i zrady a je pouze na nás, zdali budete pozorně naslouchat a nebo pokorně kráčet dál...obojí je správné.

Poloha:

2km jižně od města Turnova. Okres Semily

Historie:

Hrad Valdštejn je jedním z nejstarších hradů Českého ráje. Byl založen v druhé polovině 13. století pánem z rodu Markvarticů Jaroslavem z Hruštice. Právě tento šlechtic je pravým předkem slavného rodu Valdštejnů. Hrad byl vybudován na několika pískovcových skalách, z čehož vzniklo i jeho jméno Waldstein. Z těchto dob se do dnešních dnů již mnoho nedochovalo, pouze několik málo obvodových zdí a ve skalách vytesaných sklepů.  Valdštejnové (lomnická větev) na hradě sídlili až do sklonku 14. století, po té vládu na hradě přebírá rod Vartemberků. Do dějin celého království se se tento hrad zapsal významně za husitské doby, kdy se stal vězením pro uchazeče o český trůn litevského Zikmunda Korybutoviče. Vlastníkem hradu byl v této době jeden z bratří Valečovských. Za těchto neklidných dob se vystřídalo na hradě mnoho pánů, ale i lapků a loupeživých rytířů. Proti nim byla v roce 1440 vyslána zemská hotovost a zmocnila se hradu i s nedalekými Kavčinami.

K další důležité události došlo v polovině 16. století, kdy za držení Smiřických došlo k hradnímu požáru a tak se na konci 16. století hrad stává druhořadým.

V roce 1821 kupuje celé panství  od Františka Adama z Valdštejna Jan Lexa z Aehrenthalu, jenž se rozhodl hrad romanticky upravit. Na konci 19. století vzniká z iniciativy akademického malíře Jana Prouska na třetím nádvoří pseudogotický palác včetně interiérů a výzdoby připomínájící slavné doby hradu.

Zajímavost:

Tam kde kdysi stávala poustevna je nyní kaplička s obrazem Jana Křtitele, jehož namalovaná tvář je podobiznou Krala Hynka Máchy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat