Hrad Kost

www:  hrad-kost.cz

Z Lomnice: 25km

Majitel: Kinský dal Borgo

GPS:  50.490498,15.134683

Geocaching:  ?

Chcete-li spatřit skutečný hrad, tak jak vypadal v dobách před půl tisíciletím, kráčíte správným směrem, neboť ani mystikou opředený Karlštejn, či jihočeský Zvíkov Vám nenabídne takovou hodnověrnost jako právě Kost. S hlubokou úctou se tak můžete poklonit minulým stavitelům a číst v jejich konání, jež se dochovalo do dnešních dní. Mnohokrát visel jeho osud na vlásku, ale tento hrad odolal všemu protivenství, nevzdal se ohni ani moci králů...stále stojí a je pyšný a nám nezbývá nic jiného, nežli mu jeho pýchu s úctou přát.

Poloha:

5km severně od města Sobotka. Okres Semily

Historie:

Udolí Plakánku se stalo místem, kde na pískovcové homoli založil před rokem 1349 Beneš z Vartemberka hrad Kost. Na rozdíl od mnoha hradů si stavitel nezvolil kopec či mohutnější skalní útvary, ale nízko položenou, lesnatou oblast s všudepřítomnými mokřadami. Jeho synové Petr a Markvart již jsou uváděni z Kosti a byli to páni zastávající v té době nejvyšší místa v království. Roku 1405 je uváděn jako majitel Kosti manžel Petrovy dcery Elišky Jan z Kunštátu.

Na počátku 15. století (pravděpodobně 1414) se Kost stává majetkem rodu Zajíců z Hazmburka. Tento rod stál na straně katolíků a byl tedy trnem v oku vyznavačům kalicha. Z těchto dob se nám dochovala pověst o neúspěšném dobývání hradu, kdy samotný Jan Žižka prohlásil, že kost patří psu a s neúspěšnou odtáhl, pravda je ovšem taková, že tento znamenitý vojevůdce nikdy hrad nedobýval. V roce 1459 umírá vlivný pán v království Mikuláš z Házmburka a na jeho místo nastoupili jeho synové Jan a Oldřich z Házmburka a byl to právě Jan, který se dostal do křížku s králem Jiřím z Poděbrad. Panovník nakonec v letech 1467 a 1469 Kost obléhal, ale nakonec v obou případech došlo k uzavření příměří.

V roce 1497 kupuje velké kostecké panství za 20 000 kop českých grošů nejvyšší kancléř Království českého Jan ze Šelmberka. Jeho syn Jindřich ze Šelmberka prodal roku 1524 zadlužené kostecké panství Janovi z Bibrštejna, jemuž vděčíme za nový obytný palác. Rok 1556 znamenal začátek panování Kryštofova z Lobkovic. Dalším významným obyvatelem byla Polyxena z Lobkovic, ta sice na chvíli o hrad přichází, neboť na politickou scénu přišel Albrecht z Valdštejna, ale po jeho zavraždění se opět Kost vrací do jejich rukou.

Roku 1635 došlo neopatrností služebnictva k požáru hradu a snad i z tohoto důvodu se rozhodl v roce 1637 kníže Václav Lobkovic hrad prodat hraběti Heřmanu Černínovi z Chudenic. Je důležité se zmínit i o tom, že byla Kost jako pevný hrad uvedena v seznamu pevností, které měly být pobořeny (Veliš, Kumburk....) ale nakonec se k tomuto zničujícímu kroku díky obratné politice majitelky panství Sylvie Caretto-Millesimo nepřistoupilo.

V roce 1738 kupuje od Černínů celé panství vlivný císařský úředník Václav Kazimír Netolický z Eisenberka. V roce 1769 zdědil kostecké panství rod hrabat Vratislavů Netolických a po nich jejich Flaminiové DalBorgo-Netoličtí. Jim patřila Kost až do zestátnění v roce 1945 a v těchto dnech patří opět rodině Kinských DalBorgo.

Zajímavost

Vež hradu kost je lichoběžníkového tvaru a tak jsou z jednoho místa vidět tři strany

Hrad Kost
 
Hrad Kost
 
Hrad Kost
 
Hrad Kost
 
Hrad Kost
 
Hrad Kost
 
 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat